Budova bývalých jeslí a později domova pro seniory byla na jaře a v létě přestavěna na mateřskou školku se sto místy. Důvodem byly rostoucí požadavky na kapacity MŠ ve městě Kladně.

„V těchto letech nám přicházejí silné ročníky, snažíme se tedy nastavit optimální počet míst. V příštím roce počítáme s otevřením další Mateřské školy ve Foglarově ulici“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek. Ta by měla mít rovněž přibližně sto míst. Primátor míní, že by tím mohla být alespoň z větší části vyřešena problematická situace, kdy některé děti nemohly být letos v Kladně z důvodů naplněné kapacity do MŠ přijaty.

Celá rekonstrukce, která trvala ve Švýcarské ulici od března do srpna letošního roku, stála téměř 26 milionů korun. „Naším záměrem bylo, aby nová školka byla koncipována jako příjemné místo, kam se děti rády vracejí, a které pro ně bude inspirativní. Splňuje všechna nejpřísnější kritéria a v současnosti je nejmodernější školou v Kladně,“ poznamenal první náměstek primátora Miroslav Bernášek.

MŠ bude děti předškolního věku vzdělávat ve specializovaných programech. „Chtěla bych využít svých znalostí ze studia logopedie i místopředsednictví v klubu kladenské canisterapie. Dětem se bude věnovat sedm pedagogů,“ sdělila Kladenskému deníku ředitelka zařízení Terezie Vrchlavská.

Pro předškoláky byl v rámci pondělního Dne otevřených dveří připraven pestrý kulturní a soutěžní program. „Rodiče i s jejich dětmi jsme po skupinkách školou prováděli, aby měli možnost se detailně seznámit se s třídami, jejich moderním vybavením i zázemím,“ doplnila ředitelka.