Podle slov vedoucího úseku školství Petra Smetany město Kladno v současnosti spravuje jedenadvacet mateřských školek, z čehož dvanáct je samostatných subjektů a devět zařízení spadá pod základní školy. Mimo to zde funguje také jedna církevní škola.

Zařízení pro předškolní děti je tedy zatím dostatek, otázkou ale je, zda tomu tak bude i za pár let. Město Kladno však už pro tyto případy má vymyšlený plán, který slibuje možnost umístění hned několika stovek dětí.

„Nárůst počtu předškolních dětí v žádném případě nebereme na lehkou váhu, nicméně zatím ještě není tak markantní. Pro tento případ však už máme vypracovanou koncepci školství, která zahrnuje nejen základní školy, ale právě také mateřské. Zatím přesně nevíme, o kolik se v budoucnu počet žáků zvýší, to se vše uvidí až při zápisech, ale výhledově jsme připraveni zajistit místa až pro čtyři sta dětí,“ řekl náměstek kladenského primátora Antonín Kajgr.
„Již v minulosti jsme byli napadáni za to, že město prodalo budovy, kde byly školy a nyní budou chybět. Tak to ale není, objekty jsme pouze pronajali, a tak máme k dispozici dvě budovy, kde by mohly vzniknout další školská zařízení. O budování úplně nových neuvažujeme, spíše o rekonstrukci a modernizaci stávajících školek. Tyto úpravy se budou provádět na základě studií, jež byly provedeny pro každou lokalitu. Například v souvislosti s tím, jak se rozrůstá městská část Švermov, se počítá, že by se v budoucnosti nechal opravit vyhořelý pavilon školky v Motyčíně.

To je však zatím pouze výhled a také otázka velké finanční investice,“ dodal Kajgr. Dostatek místa pro předškolní děti mají zatím i ve Slaném. Nyní celková kapacita tří mateřských škol zřizovaných městem činí 445 dětí a ta podle slov starosty Iva Rubíka postačí minimálně do roku 2009. „Máme vypracovanou analýzu počtu míst, jež říká, že minimálně do roku 2009 bychom se neměli dostat do problému. Pokud by k tomu ale skutečně došlo, jako první krok bychom zvažovali regulaci počtu dětí, které nemají trvalé bydliště ve Slaném. Mimo to máme také vypracovaný projekt na nástavbu v Mateřské školce ve Vítězné ulici,“ řekl Rubík.