Pokud přeje počasí, ozývá se nyní z osmi kladenských mateřských škol čilý stavební ruch. Město Kladno totiž začalo se zateplováním budov mateřinek. Akce, jež je z velké většiny financována ze strukturálních fondů Evropské unie, zajistí významnou energetickou úsporu, kterou pozitivně pocítí i rodiče. Ti se přitom na provozních nákladech školek podílejí padesáti procenty.

Stavební práce, jejichž cena je více než 37 milionů korun bez daně, zahrnují zateplení obvodových plášťů a střech budov a rovněž výměnu oken. „Celkovou úsporu na základě energetického auditu odhadujeme na přibližně jeden a čtvrt milionu korun ročně. To jistě ocení i rodiče, jimž budou školky účtovat nižší náklady za topení,“ vysvětlil kladenský primátor Dan Jiránek. „Za každého předškoláka ušetří město i rodiče ročně částku jednoho tisíce korun,“ doplnil primátor.

Zateplení, které v současnosti nastalo ve školkách v ulicích Herbenově, Na Vyhaslém, J. Hory, Dr. Z. Foustky, M. Alše, Vodárenské, Lacinově a Plzeňské, bude stát 45 milionů korun. Je financováno z pětaosmdesáti procent z fondu Operačního programu Životní prostředí (37 milionů Kč), dalších pět procent plyne ze Státního fondu životního prostředí. Samo město se na projektu podílí deseti procenty celé částky.

Vybrány byly zatím nejstarší MŠ nacházející se v bývalých vilách, které nejsou v dobrém technickém stavu, a také mateřinky v sídlištní zástavbě, kde se negativně projevuje energetická náročnost provozu těchto objektů.

„V dalším zateplování školek i základních škol hodláme pokračovat v následujících letech,“ doplnil Jiránek. Nové fasády by měly mít všechny do roku 2010.

Práce v interiérech skončí týden před začátkem září, aby měli zaměstnanci školek dostatek času na úklid a předškoláci nastoupili do vyhovujícího prostředí. Venkovní úpravy pak mohou trvat nejdéle do poloviny září.