Stejně tak se města musí postarat o to, aby dětem byly vydány obědy. V případě dětí rodičů z potřebných profesí hradí v nouzovém stavu stravu zřizovatel, nikoli rodiče. Praxe je taková, že v jídelnách sice dětem aktuálně oběd přičtou na účet, ale posléze jim bude stravné proplaceno.

V Kladně jsou nyní děti vyučovány ve 4. ZŠ v Norské ulici a v 11. ZŠ ve Vašatově ulici. „Školy jsou určeny pro děti nejen přímo z Kladna, ale i z obcí, které spadají do našeho správního obvodu (ORP). Zatím nejsou školy moc využívány, ale v případě, že by kapacita těchto dvou škol byla naplněna, máme v záloze další dvě zařízení - 12. ZŠ v Rozdělově a ZŠ Velvarská ve Švermově,“ sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

První den ale zájem ze strany rodičů příliš nebyl, ve dvou třídách bylo ve středu dohromady jen šest dětí. Jejich seznamy se však postupně plní. Ve čtvrtek už přišlo dětí dvanáct. „Obědy jsou zajištěny pro všechny děti v obou vytipovaných školách. I v případě Kladna hradí stravné těmto dětem město,“ dodala Růžková.

Také ve Slaném na vládní nařízení zareagovali okamžitě a k dispozici jsou dětem rodičů z potřebných profesí všechny tři místní základní školy - na Hájích, na Komenského náměstí i v Rabasově ulici. „Momentálně se v těchto školách vyučuje 26 dětí rodičů z potřebných profesí. Jsou mezi nimi děti lékařů, strážníků, policistů, sociálních pracovníků a dalších,“ sdělila mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Jelikož některé školy ve Slaném nemají svoji jídelnu, docházejí někteří žáci do městské jídelny Na Sadech. Jak potvrdila vedoucí školní jídelny Venuše Snopová, ke stolům zasedli ve čtvrtek zatím pouze jednotlivci. Ostatní si odnášejí obědy v krabičkách. Jídelna navíc omezila provoz a vaří pouze jedno jídlo denně.

V 1. a 3. ZŠ ve Slaném nabízí rodičům dětí také možnost odnášet si jídlo v nádobách. „Na 1. ZŠ na Hájích ve Slaném vydávají obědy mimo jídelnu a vše funguje. Děti si chodí pro oběd samy. Na 3. ZŠ, kam docházejí na obědy celoročně i lidé z ulice, mohou vstupovat i v těchto dnech do jídelny, ale je zde určen přesný časový harmonogram, kdo kdy se s kým může setkat," uzavřela Růtová.