„Domníváme se, že toto přinese optimalizaci ve školách. Jedna byla ve své podstatě silnější a druhá slabší, čímž výrazně trpěla. Nyní si vytvoříme záchytný bod pro lidi a děti, kteří se nově přistěhují, optimalizujeme počty žáků ve třídách. V rámci nové koncepce bychom chtěli první stupeň umístit do nové školy, kde jsou družiny,“ uvedl starosta Unhoště Ivan Záboj.

„Zároveň nám to také zjednoduší práci s vedením školy, neboť v současné době docházelo k tomu, že si ředitelé dávali neúměrné požadavky na investice a předháněli se v tom, kdo jaké získá finance pro svou školu,“ řekl starosta a dodal, že to považoval za nevhodné.
Od samého počátku tento návrh doprovázela nevole ze strany rodičů žáků, vedení škol a školských rad. Ti proti chystanému sloučení v létě dokonce sepsali petici a ještě v pondělí ráno doručili na radnici města návrh na uspořádání referenda podepsaný téměř 730 obyvateli. Ani to však vedení města nepřesvědčilo.

„Výsledek hlasování nás vůbec nepřekvapil. Byl to vlastně důvod, proč jsme začali organizovat referendum, protože bohužel vedení radnice názor občanů prakticky nezajímá a považuje je za nesvéprávné,“ sdělila jedna z organizátorek petice Iveta Koulová.

Již na počátku zasedání byla ze strany zastupitele Lubomíra Volka vznesena připomínka ke změně pojmu, který se ze sloučení změnil na splynutí a navrhoval vrátit se k původnímu pojmu. Podle vysvětlení starosty města se pouze jednalo o formu sloučení.

V průběhu večera se však ukázalo, že tato zdánlivě nepatrná změna měla velký vliv na jednání. Podle vyjádření Ivety Koulové by v případě, že by se stále jednalo o sloučení, by nemohlo zastupitelstvo o této záležitosti hlasovat, neboť by to bylo v rozporu se zákonem.

„Jednání starosty nás vůbec nepřekvapilo. Celou dobu se jednalo o sloučení škol, název splynutí se objevil minulý pátek při návrhu programu zastupitelstva a my jsme samozřejmě referendum připravovali již před tím. Takže podle toho je přesně vidět, jak starosta vychází vstříc zájmům občanů tohoto města,“ poznamenala Koulová.

K porušení zákona o referendu však podle vyjádření starosty nedošlo. „Zákon o referendu nám ukládá, že máme do patnácti dnů prozkoumat listiny, potom rada města toto předloží ke kontrole zastupitelstvu, které ve lhůtě 90 dnů rozhodne nebo naopak nerozhodne o vypsání referenda. Pokud tak učiní, mohou se odpůrci obrátit na soud a ten potom vynese konečný verdikt. My budeme naprosto akceptovat jejich návrh nebo rozhodnutí soudu. Ale opravdu se nedomnívám, že to přinese nějaký výsledek pro stranu, která na tom má zájem,“ řekl Záboj a dodal, že sám bude hlasovat proti referendu, jež považuje za zbytečné, protože se domnívá, že to byl nástroj, který samozřejmě je legální, ale byl nad rámec všeho, co bylo vedení města ochotno tolerovat.