Mnoho lidí při pohledu na tento plakát nabývá dojmu, že někdo rozhoduje a jedná o nás bez nás. A právě tak se už delší dobu cítí i někteří obyvatelé a rodiče mnohých dětí z Unhoště. Vedení města totiž chce jen jedinou základní školu, ať už si obyvatelé myslí cokoli!

Tři čtvrtě roku jednání mezi radnicí, řediteli škol, rodiči a zastupiteli v pondělí večer opět skončilo jednomyslně. Referendum se konat nebude. Zastupitelé totiž odmítli oba podané návrhy jak o sloučení, tak o splynutí. Někteří obyvatelé se však domnívají, že se tak stalo na základě velmi kuriózních důvodů. „O prvním návrhu na referendum o sloučení se starosta vyjádřil ve smyslu, že podle některých právníků není bezvadný. Navíc prý není potřeba o něm jednat, protože hovoří o sloučení, o němž už se nejedná. Odmítnutí druhého zdůvodnili tím, že už začali konat, a proto by to bylo protiprávní,“ uvedla jedna z iniciátorek návrhu referend Ivana Koulová s tím, že organizátoři považují referendum za své občanské právo, a proto se s celou situací obrátí na soud.
„Zastupitelstvo skutečně rozhodlo o nevypsání ani jednoho z navrhovaných referend. V případě druhého návrhu jsme rozhodli o nevyhlášení, protože je v rozporu s jinými zákony. Zapsání nové školy a kroky vedoucí k jejímu vzniku jsme začali podnikat na základě rozhodnutí listopadového zastupitelstva, které splynutí odhlasovalo,“ sdělil starosta Unhoště Ivan Záboj s tím, že proti zmiňovanému soudnímu sporu nic nemá. Alespoň by se tím odhalila skutečná pravda.

"Rozhodně bych všem doporučila, aby se přijeli podívat, jakým stylem se v Unhošti rozhoduje,“ dodala Koulová.

„Bohužel však musím konstatovat, že se ve skutečnosti nebavíme o školách ani dětech. Jde pouze o spor určité skupiny lidí versus Záboj. Přerostlo to už do takových mezí, že lidé chtějí na zastupitelstvu diskutovat i k naprostým banalitám a někteří už nad tím jen nevěřícně kroutí hlavou. To na obec samozřejmě vrhá špatné světlo,“ řekl starosta.

Zuzana Vlková