Stávající sportovní hala Bios v Nejtkově ulici vedle gymnázia je trvale vytížená školami a zájmovými sportovními kluby a svými parametry neodpovídá vyšším typům soutěží.

Na zastupitelstvu bylo proto představeno celkem šest vytipovaných lokalit ve Slaném. První byla u lehkoatletického stadionu. Přestože se jen do studie v minulosti investovalo kolem 450 tisíc korun, investičním výborem byla nakonec doporučena lokalita vhodnější, a to v severní části města v sousedství hřiště Slavoj. Jelikož je to v místě někdejšího kamenouhelného dolu, je potřeba lokalitu řádně prozkoumat i po stránce geologické.

„Usnesení zastupitelů umožňuje pro vytipovanou lokalitu s názvem Vodojem – Slaný – sever připravit návrh finančních nákladů spojených s přeložkami inženýrských sítí a s vyloučením rizika výstavby z pohledu bezpečnosti lokality po stránce geologické, tak aby byly vyloučeny možnosti případného poddolování území,“ řekl starosta Slaného Martin Hrabánek.

„Odhady nákladů na vybudování haly se pohybují kolem 50 - 60 milionů korun. Záměrem města je ucházet se o dotaci z ministerstva školství, která by mohla pokrýt až polovinu předpokládaných nákladů,“ sdělil zastupitel a jeden iniciátor výstavby sportoviště Ladislav Peška.