Městská pokladna počítá pro rok 2013 s příjmy kolem 246 milionů korun a výdaji dokonce vyššími, a to 323 milionů. Schodek rozpočtu chtějí Slaňáci pokrýt úvěrem, který si město vezme na spolufinancování projektů, na něž získalo dotace.

Mezi nejnákladnější akce, jež se bez finanční podpory zvenčí neobejdou, řadí nezbytnou rekonstrukci čistírny odpadních vod, dále pěší zónu Husovu třídu, zvanou Londa, dokončení kanalizace v místní části Dolín či další etapu rekonstrukce atletického hřiště za nádražím.

Podle starosty Ivo Rubíka vzrostou běžné výdaje Slaného o 4,5 procenta a kapitálové se naopak sníží o 35 procent. Tento fakt vysvětlil posunutím některých investičních akcí na příští rok.

Stalo se tak například i v důsledku zatčeni bývalého hejtmana Davida Ratha. Neuskutečnění některých akcí snížilo městu propad rozpočtu pro rok 2012 o celých 113 milionů korun.