Kvůli tomu, že se před časem do města přestěhovala řada sociálně znevýhodněných rodin, které žijí převážně v nájemních bytech a nevyhovujících soukromých ubytovnách, muselo Slaný začít řešit s tím spojené problémy.

Díky letošnímu druhému kolu ministerstvem vyhlášených dotačních titulů v rámci prevence kriminality se podařilo nyní dosáhnout hned na dva z nich. Slaný tak pro období na měsíce srpen až listopad má zajištěnu finanční podporu v rámci projektu Asistent prevence kriminality s místem působení v sociálně znevýhodněných lokalitách.

Vybrané a proškolené osoby budou díky dotaci i penězům z městské pokladny komunikovat s lidmi například v ulicích jakými jsou Pražská či Trpoměchy. Další člověk bude coby domovník působit v jediné městské ubytovně Mexiko v Ouvalově ulici.

„Na dva asistenty jsme žádali o 168 tisíc korun, přičemž město se zavázalo přispět více než 22 tisíci korunami. Na domovníka pro Mexiko jsme požadovali částku bezmála 90 tisíc korun a město se bude podílet vice než 10 tisíci korunami.

Dotace z ministerstva nám byla sice u prvního projektu zkrácena o 10 tisíc korun a ve druhém případě o 49 tisíc korun, nicméně jsme i za takovouto podporu velice rádi. V prvním kole, které bylo vyhlašováno na počátku roku, jsme nebyli totiž úspěšní vůbec a peníze nedostali," řekl slánský preventista Ľudovít Šikorský.

Podle jeho slov žádalo tehdy město o peníze na kamerový bod pro nový atletický stadion celkem 632 tisíc korun. Na projekt Lezením proti kriminalitě celkem 50 tisíc korun a o dotaci na výrobu a tisk Bezpečnostního rádce celkem 50 tisíc korun.

Přestože peníze na potřebné asistenty a domovníka mají Slaňáci ve druhém kole dotací už odsouhlasené, jisté není to, zda se jim stejnou podporu podaří získat i v následujících letech.

„Hned jak bude vyhlášený nový dotační titul, určitě se přihlásíme. Protože nás ale čekají na podzim volby, může nakonec nové vedení města změnit priority a podporovat v budoucnu docela jiné věci. Nezbývá nám než vyčkat a doufat, že všechno co jsme nastartovali, záhy neskončí," uzavřel Šikorský.