Podpora v rámci zkrášlení města byla v minulosti vždy směřována prioritně do vybraných lokalit a posléze i tam, kde to bylo nejvíce zapotřebí a majitelé o finanční pomoc požádali.

Pětimilionový balíček peněz vymezený pro tuto aktivitu se sice rok od roku ztenčoval, nicméně Slaňáci chtějí v počinu pokračovat.
Rada města Slaného proto vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí příspěvku 
z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném na příští rok. Žádosti je možné podat do 30. prosince na podatelnu městského úřadu.

O poskytnutí příspěvku si mohou požádat vlastníci nemovitostí, kteří provedou obnovu domu během příštího roku a faktury za provedené práce budou vystavené v období od 1. února do 31. prosince 2017. Podmínky poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města Slaného.

„Formulář žádosti je 
k dispozici na odboru správy majetku u Jany Banertové, dále v podatelně úřadu a na městských webových stránkách. Žádosti je možné podávat průběžně na podatelnu, avšak termín pro poslední podání žádosti je stanoven na 30. prosince do 10 hodin," zdůrazňuje mluvčí slánského úřadu Lucie Krčková.

Jak dále dodává, výběrové řízení je vyhlášeno v souladu s podmínkami zásad pro poskytování příspěvků 
z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové zóny Slaný, jakožto i zbytku městské zástavby 
v samostatné územní působnosti Města Slaného.