Návrhy mohou jednotlivci i občanská sdružení podávat na městský úřad do 18. března. Svůj nápad může podat i osoba mladší osmnácti let, musí mít však dospělého garanta. Náklady na jeden projekt jsou minimálně 50 tisíc korun, maximálně půl milionu korun. Každý projekt může být podpořen i sponzorsky. Jeho udržitelnost musí být minimálně pět let.

Návrh projektu je možné podat pouze písemnou formou – poštou, nebo osobně v podatelně městského úřadu v označené obálce „Participativní rozpočet“. Příslušné formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na podatelně úřadu, v knihovně a infocentru. Dále jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách města.

Stejně jako v předchozích letech probíhají čtyři fáze. Nejprve se shromáždí všechny návrhy, které dorazí na úřad od občanů, následně bude koncem března provedena jejich kontrola, zda jsou dodržena daná pravidla. „V dubnu se uskuteční první veřejné projednávání a v květnu až červnu nastane veřejné hlasování o nejlepší projekt. Čas na realizaci vítězných návrhů bude od června do prosince,“ popsala postup mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Pilotní participativní rozpočet byl ve Slaném odstartován poprvé v roce 2017. U lidí se setkal pokaždé s velkým ohlasem. Díky tomu vzniklo ve Slaném například víceúčelové hřiště na Pražském předměstí, cyklo hřiště v lesoparku na Hájích, dětské hřiště s odpočinkovou zónou a lavičkami tamtéž. Modernizováno bylo i rozběžiště u skoku dalekého na atletickém stadionu. Vytvořily se i bezbariérové nájezdy pro kočárky.