Starosta města Martin Hrabánek pozval na zasedání zastupitelstva zástupce investora - společnost F&S Invest, Mustafu Türkmena, aby zastupitelům a veřejnosti přednesl zájem jeho společnosti a zároveň, aby zodpověděl možné dotazy. Uveďme, že společnost je současným majitelem pozemků bývalé přádelny o celkové výměře 17 hektarů.

„V letošním roce proběhlo několik jednání, kde byly diskutovány rozvojové aktivity developera a možnosti spolupráce s městem. Diskutovali jsme také o budoucnosti zámečku a přilehlého parku. Shodli jsme se, že je pro naše občany tato lokalita důležitá. Velice si tedy vážím nabídky, se kterou jednatel Mustafa Türkmen po těchto jednáních přišel,“ říká starosta Slaného Martin Hrabánek.

Jednatel potvrdil zastupitelům návrh dohody o záměru darovat městu Slaný Zámecký vila park o celkové výměře přibližně 2,6 ha. „Dále potvrdil zájem jeho společnosti, předat městu Slaný za symbolickou částku taktéž veřejnou infrastrukturu včetně budoucích veřejných pozemků nebo části pozemků v katastrálním území Kvíc o celkové výměře přibližně 1,8 hektaru. Rekapituloval celou historii od samotného nákupu nemovitosti a pozemků od prosince 2009 až po současnost a trpělivě odpovídal na všechny dotazy zastupitelů,“ řekla mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Podepsaná dohoda potvrzuje záměr obou stran, aby plánovaná zástavba nezasahovala do hloubky stávajícího parku a přitom byl zachován původní záměr investora na stávající ploše vystavit zde přibližně 220 bytových jednotek. „Věřím, že budoucí zastupitelé tuto jedinečnou a znovu neopakovatelnou nabídku dotáhnou do konce. Město sice není tímto krokem vázáno k žádným právním úkonům, přesto se jedná o první výrazný krok za posledních několik let vyjadřující zájem Města Slaný získat zpět Zámecký vila park do svého vlastnictví a to za oboustranně výhodných podmínek,“ uzavírá starosta.