Cílem fondu je pomoc vlastníkům zachovat stavebně historické i uměleckořemeslné hodnoty, které se podílejí na charakteru městské památkové zóny i dalšího území města. Příspěvky se poskytují pouze na restaurování a obnovu plášťů budov, fasády, oken, střech. „Zejména vlastníkům kulturních památek a objektů v památkové zóně, kde jsou na způsob oprav a úprav kladeny vyšší požadavky, může příspěvek pomoci,“ řekla mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Rozhodující je také vyjádření odboru kultury a památkové péče, který doporučí (nebo zamítne) záměr k provedení a případně za jakých podmínek. „Vlastník je povinen splnit podmínky vyjádření a dodržet další zásady, v opačném případě mu nemusí být příspěvek vyplacen. Často se však jedná pouze o konzultaci a odsouhlasení barevnosti nátěru fasády,“ doplnila Růtová.

O úspěchu fondu svědčí už desítky opravených domů ve městě. „Žádost jsme si podávali hned v prvních letech. Tehdy jsme se pouštěli do opravy domu a bylo velice příjemné, když nám úřad posléze vyplatil kolem 80 tisíc korun,“ potvrdila třeba Jana Hájková ze Slaného.