A také v dalších částech města se pracovalo, například u ČSAD v Lacinově ulici či ve Smečenské ulici, kde byly opraveny fekventované přejezdy v kopci k fabrice MCE a k zahrádkářské kolonii U Božího hrobu.

Práce jsou součástí oprav na trati Slaný – Kralupy – Podlešín – Středokluky, které budou stát celkem sto milionů korun. Některé budovy na trase byly srovnány se zemí, jako například slánská zastávka na předměstí a jiné čeká rekonstrukce.

Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš potvrdil, že rekonstrukce zahrnuje výměnu kolejnic, čištění a doplnění štěrkového podloží, svařování kolejnic, podbíjení úseků nebo opravu sedmi přejezdů. Upraveny budou i drážní příkopy a stezky.

„Bude opravena také výpravní budova ve Zvoleněvsi. Ve stejné stanici opravíme i zabezpečovací zařízení, které bude odpovídat současným požadavkům,“ dodal Marek Illiaš.

Finbišuje i kácení stromů a náletových dřevin podél trati. „Chceme tím eliminovat nebezpečí pádu stromů do kolejiště a zvýšit viditelnost v nepřehledných úsecích podél trati,“ poznamenal mluvčí. Úprava vegetace umožní Správě železnic i do budoucna i efektivnější údržbu.

„Dřevo z výřezů prodáváme k dalšímu zpracování. Ostatní nevyužitelná dřevní hmota je štěpkována a ekologicky likvidována,“ doplnil mluvčí Správy železnic Marek Iliaš.