Je to velká investiční akce, která si vyžádá i přeložky sítí. Vedení města ji proto rozdělí na dvě etapy. První část je ta, která umožní vytvořit v lokalitě celkem dvaapadesát parkovacích míst. „Tuto etapu uděláme v letošním roce. S občany jsme o problému hodně diskutovali. Na zastupitelstvu byla revitalizace Žižkovy ulice zařazena jako akce navíc, takže i díky tomu budeme moci začít s pracemi za 3,3 milionu korun, jakmile vysoutěžíme zakázku. „Obyvatelé tam parkují různě na trávnících a je proto potřeba celý prostor zkulturnit. Předesílám, že ani po úpravě nedojde k výraznému nárůstu počtu parkovacích míst. Přibude jich tam pouze v jednotkách. Skutečně jde spíše o to, prostor zkulturnit, přesunout kontejnery a zamezit parkování na zeleni. Šlo nám o to, přimět lidi parkovat tak, jak se má a ne, aby parkovali na místech pro hasiče a tak dále, Popsal problematiku starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Druhá část rekonstrukce parkoviště by měla přijít na řadu nejdříve v dalším roce a přijít by měla na podobné peníze. O tom, jakým způsobem bude však provedena, bude rozhodovat ale až nové zastupitelstvo, které vznikne po říjnových volbách.K dokončeným projektům, které se letos Slanému podařilo dotáhnout do konce, lze zařadit, mimo jiné, práce v Durasově ulici ve Kvíčku, kde se povedlo opravit jak silnici, tak chodníky za bezmála dva miliony korun. Na dobudování chodníků se pracuje také v ulici Olgy Scheinpflugové a Fügnerově ulici. Co se týká prací na mostě v ulici Olgy Scheinpflugové, který je od jara uzavřený a lávka propojuje sídliště V Ráji, práce na něm jsou v plném proudu. Na několik týdnů je zastavily komplikace a jednání s energetiky ČEZu. Problém byl už však koncem června vyřešený. Termín dokončení bude přesto o něco posunut. Místo v září, zprovozní most v říjnu. Opravy si vyžádají 6,4 milionu korun, přičemž projekt je podpořen penězi ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

V centru města Slaného probíhají v současné době také práce na výměně veřejného osvětlení na Masarykově náměstí, ve Fričově, Vinařického a Kynského ulici. „Je to v celkovém objemu akce za sedm milionů korun. Stávající veřejné osvětlení je nevyhovující, takže se vyměnit muselo. Podle nových norem je navíc nutné, aby střed náměstí měl osvětlení vlastní, proto tam přibyly lampy,“ vysvětlil starosta.

K tomu dodal, že přes prázdniny bude dokončena plynofikace Nemocnice Slaný za 13 milionů korun. Jedná se o dokončení projektu decentralizace vytápění, kdy budou po dlouhých letech samostatně vytápěny jak městská nemocnice, tak penzion Na Sadech. Předchozí způsob byl velmi ztrátový. Starosta Martin Hrabánek k investici připomněl, že není příznivcem zvoleného zjednodušeného řešení, které by se městu mohlo časem prodražit. „Sice jsme vyměnili kotelny, ale už se nebavíme o zastaralé regulaci uvnitř, o potrubí a tak dále. Osobně jsem si představoval dražší model, který by ve finále spořil výrazně více. Stávající projekt byl ale delší dobu hotový a zastupitelstvo takto rozhodlo, takže to respektuji. Na druhé straně se alespoň část se modernizovala a k částečným úsporám také dojde,“ dodal Hrabánek.