Kvůli tomu, že europoslanci domluvili v Bruselu před deseti lety pro Českou republiku přísné podmínky ohledně vodního hospodářství, musí i Slánští neprodleně vymyslet způsob, jak co nejlevněji navýší kapacitu svojí čističky.

V opačném případě by se ve městě zastavila veškerá výstavba a ke kanalizaci už se více nepřipojil žádný další subjekt.

V úvahu proto přichází několik variant. Buď Slaňáci provedou rekonstrukci s pomocí dotací, a nebo si pomohou vlastními prostředky.


Slaný proto chystá dodatek ke končící smlouvě o provozování čistírny společností Veolia, který prodlouží její platnost do kolaudace. Podle starosty města Martina Hrabánka bylo zapotřebí dojednat dodatek ke smlouvě se současným provozovatelem sítě.

„Dodatek, který jsme projednali na zastupitelstvu, měl za cíl netermínovat ukončení původní smlouvy jako jsme to měli dosud, ale k datu posledního kolaudačního rozhodnutí, čímž bychom splnili podmínku fondu životního prostředí.

V současné době ani tak nedokážeme říci jak rychle bude rekonstrukce probíhat. Právě proto je neurčitý termín vhodnější,“ vysvětlil starosta Martin Hrabánek.

Podle jeho slov bylo zapotřebí dále i datumově sjednotit smlouvu města i dalších obce na Slánsku.

„Nedovedeme si představit, že by vodohospodářskou infrastrukturu provozovalo více subjektů. Pokud vše bude probíhat tak jak má, Slaný se stále přiklání k možnosti rekonstruovat čističku za pomoci dotace.

V případě komplikací máme připravenu variantu etapizace, kdy bychom mohli postupně začít opravovat z vlastních zdrojů a případně se o podporu pokusit prostřednictvím dalšího dotačního titulu," doplnil starosta Hrabánek.

V případě rozdělení rekonstrukce čistírny na etapy by město následně nebylo zatíženo velkým úvěrem. Dokončení akce je plánováno na červenec příštího roku.