Vítězem v kategorii městských webových stránek je Nymburk, na druhém místě je Slaný a bronz získaly Neratovice. Mezi obcemi uspěl Hýskov, a nejlepší elektronickou službu, s jejíž pomocí lze hlásit různé závady, nabízí Liteň.

Slavnostní ceremoniál vyhodnocení již 21. ročníku krajského kola, proběhl v sále zastupitelů Krajského úřadu. Ocenění předávali Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek; Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu; Jiří Holub – ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje a předseda pořádající společnosti Český zavináč pan Tomáš Renčín.

Mezi přítomnými byli zástupci organizátora, zástupci vítězných měst a obcí, zaměstnanci úřadu a partneři projektu. Záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

„Jsem velice potěšen tím, že jsme se v této prestižní soutěži umístili na tak pěkném místě. Je pro nás velice důležité, abychom občany informovali o veškerém dění v obci a tyto informace byly pro ně jednoduše dostupné a srozumitelné. Neustále si klademe za cíl, abychom byli vůči občanům co nejvíce otevření a umožnili jim snadnou komunikaci s námi, což se snad daří. I proto jsme nově zavedli sekci dotazy občanů, kde se snažíme odpovídat. Ocenění našeho webu vnímám i jako satisfakci, protože jsem se při změně webu setkal někdy s kritikou, že nové webové stránky nejsou dostatečně kvalitní,“ uvedl starosta města Slaný Martin Hrabánek.

„Vážíme si hodnocení poroty a těší nás, že naše webová prezentace zaujala. Soutěže jsme se zúčastnili po delší odmlce a nepočítali jsme s tím, že bychom se umístili. Ocenění je pro nás určitě důležitou zpětnou vazbou a motivací k dalšímu rozvoji našich webových stránek,“ dodal místostarosta Radek Vondráček.

Hlavní budova Městského úřadu ve Velvarské ulici ve Slaném.
Slaňáci mohou přihlašovat své vlastní projekty, čas je do poloviny března

Pořadatelem je občanské sdružení Český zavináč, které vzniklo s cílem podporovat rozvoj moderních technologií ve státní správě a samosprávě v České republice. Registrace v soutěži je zcela dobrovolná a je zdarma. Soutěž probíhá dvoustupňově, tj. nejprve se uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů, ze kterých poté vzejdou soutěžící celostátního kola. Soutěží se ve třech kategoriích – Smart City a nejlepší elektronická služba, Nejlepší webová stránka obce a Nejlepší webové stránky města. Letos se zapojilo celkem 14 krajů České republiky.

Za Středočeský kraj bylo nezávislou hodnotící komisí porovnáno celkem dvacet registrovaných webových stránek měst a obcí. Naše webové stránky hodnotila šestičlenná komise složená ze zástupců organizátora soutěže a úředníků krajského úřadu. Komise hodnotila například rozsah povinně zveřejňovaných informací, úřední desku, použitelnost webu anebo i výtvarné zpracování webových stránek a celkovou užitečnost stránek pro občana a návštěvníka webu. 

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2019

*Nejlepší webové stránky města:
1. Nymburk (www.mesto-nymburk.cz)
2. Slaný (www.meuslany.cz)
3. Neratovice (www.neratovice.cz)

* Nejlepší webová stránka obce:
1. Hýskov (www.obechyskov.cz)
2. Vysoký Chlumec (www.vysoky-chlumec.cz)
3. Drahelčice (www.drahelcice-obec.cz)

* Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. Liteň – hlášení závad (https://hlaseni.tmapy.cz/#531456)
2. Hlásná Třebaň – Chytrý systém evidence odpadů Econit (http://chytreodpady.cz)
3. Dlouhá Lhota – SMS rozhlas (www.dlouhalhota.cz/e-sluzby/sms-rozhlas/)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ve Slaném nabourala řidička do mostu, socha světce byla uchráněna.
Ve Slaném nabourala řidička do mostu, socha světce byla uchráněna