Vítězem v kategorii městských webových stránek je Nymburk, na druhém místě je Slaný a bronz získaly Neratovice. Mezi obcemi uspěl Hýskov, a nejlepší elektronickou službu, s jejíž pomocí lze hlásit různé závady, nabízí Liteň.

Slavnostní ceremoniál vyhodnocení již 21. ročníku krajského kola, proběhl v sále zastupitelů Krajského úřadu. Ocenění předávali Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek; Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu; Jiří Holub – ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje a předseda pořádající společnosti Český zavináč pan Tomáš Renčín.

Mezi přítomnými byli zástupci organizátora, zástupci vítězných měst a obcí, zaměstnanci úřadu a partneři projektu. Záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

„Jsem velice potěšen tím, že jsme se v této prestižní soutěži umístili na tak pěkném místě. Je pro nás velice důležité, abychom občany informovali o veškerém dění v obci a tyto informace byly pro ně jednoduše dostupné a srozumitelné. Neustále si klademe za cíl, abychom byli vůči občanům co nejvíce otevření a umožnili jim snadnou komunikaci s námi, což se snad daří. I proto jsme nově zavedli sekci dotazy občanů, kde se snažíme odpovídat. Ocenění našeho webu vnímám i jako satisfakci, protože jsem se při změně webu setkal někdy s kritikou, že nové webové stránky nejsou dostatečně kvalitní,“ uvedl starosta města Slaný Martin Hrabánek.

„Vážíme si hodnocení poroty a těší nás, že naše webová prezentace zaujala. Soutěže jsme se zúčastnili po delší odmlce a nepočítali jsme s tím, že bychom se umístili. Ocenění je pro nás určitě důležitou zpětnou vazbou a motivací k dalšímu rozvoji našich webových stránek,“ dodal místostarosta Radek Vondráček.

Pořadatelem je občanské sdružení Český zavináč, které vzniklo s cílem podporovat rozvoj moderních technologií ve státní správě a samosprávě v České republice. Registrace v soutěži je zcela dobrovolná a je zdarma. Soutěž probíhá dvoustupňově, tj. nejprve se uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů, ze kterých poté vzejdou soutěžící celostátního kola. Soutěží se ve třech kategoriích – Smart City a nejlepší elektronická služba, Nejlepší webová stránka obce a Nejlepší webové stránky města. Letos se zapojilo celkem 14 krajů České republiky.

Za Středočeský kraj bylo nezávislou hodnotící komisí porovnáno celkem dvacet registrovaných webových stránek měst a obcí. Naše webové stránky hodnotila šestičlenná komise složená ze zástupců organizátora soutěže a úředníků krajského úřadu. Komise hodnotila například rozsah povinně zveřejňovaných informací, úřední desku, použitelnost webu anebo i výtvarné zpracování webových stránek a celkovou užitečnost stránek pro občana a návštěvníka webu. 

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2019

*Nejlepší webové stránky města:
1. Nymburk (www.mesto-nymburk.cz)
2. Slaný (www.meuslany.cz)
3. Neratovice (www.neratovice.cz)

* Nejlepší webová stránka obce:
1. Hýskov (www.obechyskov.cz)
2. Vysoký Chlumec (www.vysoky-chlumec.cz)
3. Drahelčice (www.drahelcice-obec.cz)

* Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. Liteň – hlášení závad (https://hlaseni.tmapy.cz/#531456)
2. Hlásná Třebaň – Chytrý systém evidence odpadů Econit (http://chytreodpady.cz)
3. Dlouhá Lhota – SMS rozhlas (www.dlouhalhota.cz/e-sluzby/sms-rozhlas/)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje