Královské město Slaný stále hledá nové možnosti pro své občany. Tímto krokem se zařadilo mezi první města v České republice, která svým lidem nabídla možnost sdružení dodávek a následně elektronickou dražbu, v níž dodavatelé přes internetové nabídky snižovali cenu a snažili se tak získat zakázku a klienta.

Samotné domácnosti nemají dobrou vyjednávací pozici, neboť jejich objemy energií jsou nízké. Podaří-li se však spojit více domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavé, že může nabídnout výhodnější ceny. Platí, že čím více domácností se zapojí, tím větší úspory bude dosaženo.

Jaká celková úspora pro Slaňáky z aukce vzešla?

„Za 527 smluv, které byly sebrány v rámci prvního kola od zájemců, činí celková úspora více než tři miliony korun. U elektřiny je to téměř milion tři sta tisíc korun a u plynu více téměř milion osm set tisíc korun.

V průměru se podařilo občanům Slaného snížit elektrickou energii o 29 procent a zemní plyn o více než 26 procent," říká mluvčí slánského úřadu Jana Tůmová.

Do druhého kola elektronické aukce se mohou přihlásit jak slánští občané, kteří o této možnosti slyší poprvé, tak ti, již se v loňském roce zúčastnit nemohli například kvůli své fixaci ve stávající smlouvě.

Pokud tedy někomu končí smlouva se stávajícím dodavatelem za 6 12 měsíců, má již nyní příležitost se tohoto kola soutěže zúčastnit. Podmínkou účasti na elektronické aukci není trvalý pobyt ve městě, přihlásit se mohou i zájemci z okolních obcí, protože platí, že čím více domácností se zapojí, tím vyšší úspory bude dosaženo.

„Společnost eCentre je následně spojí dohromady, stanoví podmínky, které musí dodavatelé dodržet a všechny dodavatele na trhu osloví, aby o své zákazníky soutěžili v on-line elektronické aukci.

Dodavatelé přes internet své nabídky snižují a snaží se tak získat klienty. Tento způsob je velmi průhledný a také férový. Občané za tuto službu nic neplatí. Aukční poplatek firmě zaplatí vítězný dodavatel," doplnila mluvčí úřadu.

Pokud by vysoutěžená cena byla pro domácnost vyšší než stávající, občan není povinen smlouvu s novým dodavatelem uzavřít. Organizátor zajistí Slaňákům po skončení e-Aukce podpis smlouvy s vítězným dodavatelem a její předání.

Ten na základě zplnomocnění od občanů, které je součástí smlouvy, zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Vítězný dodavatel poté zahájí dodávku elektřiny a zemního plynu.

V zasedací místnosti Městského úřadu ve Slaném (hlavní budova, 1. patro), Velvarská 136, každou středu počínaje dnem 19. února od 13 do 18 hodin až do 19. března podepíšete smlouvu s organizátorem aukce společností eCENTRE, které předáte všechny potřebné podklady.

Jak se do aukce přihlásit?

1. Organizátor sesbírá podklady od všech domácností

2. Organizátor sdruží poptávku do e-Aukční síně

3. Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci

4. V internetové aukci soutěží dodavatelé o nejnižší cenu

5. Organizátor služby porovná dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce

6. Je-li cena z e-Aukce nižší než stávající cena, eCENTRE, zajistí podpis smlouvy mezi zájemcem a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis.

Co s sebou?

a) kopie stávající smlouvy na dodávky elektrické energie a zemního plynu

b) kopie ročního vyúčtování včetně detailního rozpisu za každé odběrné místo jak u elektrické energie, tak zemního plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování)

c) číslo SIPO nebo číslo účtu, ze kterého se strhávají platby za energie.

Časový harmonogram:

Od 19. února do 19. března 2014 odevzdávejte prosím své podklady na kontaktním místě vždy každou středu od 13:00 do 18:00 hodin. Nenechávejte svoji návštěvu na poslední chvíli, vyhnete se tak možným frontám.

Koncem dubna 2014 se uskuteční e-aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu a od poloviny května budou na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem na 2 roky.