Soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017, kterou vyhlašuje SKIP se záštitou Svazu měst a obcí ČR, se zúčastnilo 44 knihoven, což byl rekordní počet od začátku soutěže. Knihovny jsou hodnoceny podle jednotlivých kritérií, kterých je řada. Hodnotí se například počet výpůjček na obyvatele, hodnota výpůjčního fondu, roční provozní doby, návštěvy obyvatel, kulturní akce, počet periodik, přístup k internetu a další.


Získané hodnoty bodů byly vynásobeny stanovenou váhou. Potom byl proveden součet všech dosažených hodnot. Knihovny byly následně seřazeny podle velikostních kategorií dle počtu obyvatel a uvnitř těchto kategorií byly seřazeny sestupně podle dosaženého počtu bodů. Tak bylo sestaveno pořadí v každé kategorii.