Na projekt nemocnice vyčlenila část prostředků z dotace REACT-EU, jejíž celková výše je 150 milionů korun bez spoluúčasti. Dotace REACT-EU je v současnosti zdrojem finančních prostředků na obnovu ve většině nemocnic. Podmínkou je její vyčerpání do konce letošního roku, což se týká nejenom dokončení stavebních prací, ale i instalace nového přístrojového vybavení.

Jak potvrdil ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček, přestavba probíhá za plného provozu. Pacienti se díky tomu na urgentním příjmu dočkají ještě letos recepce, velkokapacitní čekárny, rozšíření lůžkové části urgentního příjmu o další expektační lůžka a personál nového zázemí. Současně finišuje přestavba endoskopických sálků a ambulancí, po jejich otevření začnou lékaři pracovat s nově pořízenými nejmodernějšími endoskopy.

„Druhá polovina prací se bude týkat přestavby prostoru, kde je chirurgický sál a zázemí chirurgie, stávající sál bude zmodernizován a vybudován bude druhý, nový sál. Také zde se změní dispozice a pořízeny budou i nové operační stoly a další přístroje pro chirurgickou operativu,“ doplnil ředitel Votoček.

„Práce, které probíhají v zimních měsících, s sebou přinášejí neustálé větrání, zvýšenou prašnost, rámusí sbíječky, přesto jsem dosud neobdržel žádnou stížnost,“ řekl ředitel.

Připomněl, že stavební práce zasahují do komfortu personálu i pacientů, a poděkoval všem za trpělivost. "Další nepříjemností je omezení parkovací kapacity, související nejenom s přestavbou urgentního příjmu, ale i s aktuálně probíhající výměnou trafostanice a záložního dieselagregátu. Prosím proto všechny návštěvníky nemocnice o shovívavost," dodal ředitel. 

Díky dotaci z projektu REACT-EU mohla slánská nemocnice modernizovat i oddělení radiodiagnostiky. „Zakoupili jsme nové rentgeny, ultrazvuky a CT přístroj. Velkým úspěchem je pro nás získání magnetické rezonance, která ve Slaném dosud nebyla, a která by měla být uvedena do provozu v polovině roku,“ uvedl ředitel.

I když je dotace stoprocentní, také nemocnice přispěje ze své kasy. „V poslední době došlo k nárůstu cen ve stavebnictví. Celkové navýšení dosáhne několika desítek milionů korun, které jdou dílem za námi a dílem za naším zřizovatelem, městem Slaný. Co se týká předfinancování, zatím jsme vše zvládli z vlastních prostředků, bude-li však potřeba, je domluvena pomoc zřizovatele,“ potvrdil ředitel. 

Moderní pokoje pro šestinedělky

Modernizace probíhá paralelně i v dalších částech nemocnice. Na gynekologicko-porodnickém oddělení vítají díky tomu rodičky téměř v domácím prostředí.

„Na šestinedělí přibyl nový nadstandardní pokoj. Je specifický v tom, že po porodu se rodička s dítětem a s partnerem nebo i s jiným dospělým doprovodem může přesunout do nadstandardního pokoje, který je uzpůsoben tak, aby zde mohl komfortně po celou dobu hospitalizace pobývat i doprovod. Většinou jde o tři až čtyři dny. Takovou možnost zbývající nadstandardní pokoje nemají, jsou příliš malé,“ vysvětlila Markéta Matoušková, primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný. 

Pokoj byl podle primářky vybudován z prostředků Obecně prospěšné společnosti Mateřství s finanční podporu Nemocnice Slaný v celkové hodnotě 500 tisíc korun. O jeho design se postarala bytová návrhářka Soňa Machová. Den v pokoji stojí 1800 korun.

„K pokoji je samostatný přístup po požárním schodišti po zvlášť vybudovaném chodníčku, který lemuje budovu oddělení. Přístup je komfortní pro příchod a odchod doprovodu i mimo další provoz oddělení. S jeho vybudováním nám velmi pomohla firma Slánská stavební společnost,“ doplnila primářka.

Kromě nového luxusního pokoje jsou na oddělení šestinedělí k dispozici ještě další dva nadstandardní jednolůžkové pokoje, které už neumožňují přenocování doprovodu, jsou ale pohodlně vybaveny i pro návštěvy.

Jejich rekonstrukce byla dokončena v uplynulých dnech a byla zde použita stejná výmalba a tapetování jako u nového nadstandardu. Za tyto pokoje zaplatí rodičky 400 korun za den.