Vzhledem k tomu, že plovárna je v nevyhovujícím technickém stavu a nesplňuje hygienické a bezpečnostní požadavky, otevřena veřejnosti zkrátka letos nebude. Spravila by to sice jednorázová finanční injekce ve výši 2,9 milionu korun, tento krok však většina zastupitelů nepodpořila a zdržela se hlasování. Argumentem je především skutečnost, že investice neřeší trvalý zoufalý stav plovárny a posloužila by pouze dočasně.

I kdyby nutné opravy zastupitelé ve středu odsouhlasili a z pokladny vydali bezmála tři miliony korun, časem by vynaložené prostředky přišly vniveč kvůli tomu, že plovárna potřebuje mnohem nákladnější generální opravu. I kdyby práce na třímilionovém provizoriu započaly v červnu, nebude plovárna napuštěna a vhodná k užívání dříve než ve druhé polovině prázdnin.

Lidé ze Slaného situaci nechápou a dotazují se, proč zastupitelé problém letního koupaliště neřešili dříve. Na to existuje jediná odpověď. V dubnu letošního roku bylo Technickými službami Slaný, které jsou provozovatelem plovárny, zadáno zpracování odborného posudku na posouzení stavu bazénové technologie úpravny vody a stavu bazénové vany s ohledem na platnou legislativu České republiky. V rámci zpracovaného posudku byly konstatovány zásadní rozpory stávajícího technického stavu koupaliště s legislativou, především s vyhláškou o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a bezpečnostními požadavky pro tato zařízení vyplývající z norem.

Závěr posudku zní jasně: nebudou-li závady odstraněny, koupaliště se nedoporučuje provozovat. Hrozí zde totiž velká újma na zdraví nejen návštěvníků, ale i obsluhy. Jak zní dále v odborném posudku, největší vady se váží k technickému stavu strojovny a bazénových van, které jsou zastaralé a poškozené.

Jen úprava technologické části úpravy vody – trubní systém, čerpadla, indukční průtokoměr, měřící elektrody, záchytné vany – strojovna a další by přišly na 1,8 milionu korun. Chemické hospodářství, opravy bazénového trubního systému, včetně trysek, řešení vstupů do bazénů, automatický čistič dna a další, by přišly na 670 tisíc korun. Zednické práce, oprava poškozených stěn a kaveren bazénových van a základová deska pod sklad bazénové chemie na 115 tisíc korun. V neposlední řadě doplnění elektroinstalace či inženýrská činnost aj. na 315 tisíc korun.

Vzhledem k neutěšenému stavu plovárny rozhodli zastupitelé v další části středečního jednání, že lépe než narychlo vyhodit bezmála tři miliony korun, budou raději postupovat systematicky. „Skutečně by to byly vyhozené peníze. Z bazénů se nám ztrácí dlouhodobě voda, ročně projedeme 200 tisíc korun. Vany jsou za hranicí životnosti, a proto plovárna potřebuje zásadní projekt rekonstrukce a ne jen dílčí opravu. Je potřeba, abyste se přišli do areálu podívat a věděli, o čem je vůbec řeč,“ apeloval na zastupitele místostarosta Pavel Zálom (ČSSD).

Na základě návrhu opozičního zastupitele Martina Cílka (Naše město) bylo proto v závěru zastupitelstva přijato usnesení, které zaručuje, že se vypracuje projekt na přípravu celkové rekonstrukce plovárny, včetně její modernizace. Na starost vše dostala manažerka rozvoje města Martina Prokešová. Ta připraví výhledově návrh a předloží studii. Návrh podpořilo celkem 16 přítomných zastupitelů.