V areálu po dobu otevření veřejnosti budou mít návštěvníci k dispozici stánek s občerstvením, dětský koutek a toalety. Po 20. hodině bude areál uzavřen a připraví se na večerní promítání.

V případě pronájmů areálu na mimořádné akce typu festivalů, jako je Rock na valníku a podobně, nebude areál Letního kina ve Slaném zpřístupněn výše uvedeným způsobem.