Dospělí si mohou 
v rámci výstavy připomenout své dětství a děti se naopak mohou podívat, jak trávila prázdniny starší generace. „Každoročně 
v muzeu pořádáme odlehčenou letní výstavu a tento rok jsme ji věnovali letním rekreacím a kratochvílím," řekla Kladenskému deníku správkyně knihovny Petra Hložková.

První část expozice se zabývá skautingem a trampingem. Návštěvníci si mohou prohlédnout například skautský kroj, odznaky a literaturu týkající se skautingu, se kterou do výstavy přispěl muzikolog Petr Daněk.

Druhá část výstavy se zaměřuje na různé rekreační a sportovní aktivity. Jsou v ní exponáty slánského klubu velocipedistů.

Exponáty pocházejí z depozitáře slánského muzea a ze sbírek soukromých sběratelů. Na výstavě se podíleli rovněž žáci Základní školy v Palackého ulici nebo slánští skauti.

„Snažíme se do výstav a aktivit muzea zapojovat různé místní organizace a instituce," dodala Petra Hložková.

Na galerii navazuje pohled do minulosti kempování a sním související aktivity ve výstavní síni. Autor: Šárka Štěpánková