V první řadě je zapotřebí vyměnit zastaralou vzduchotechniku, stropní podhledy, osvětlení bazénu. Je ale také nutné provést zateplení prosklené stěny, která je přímo propojena se sousední fotbalovou tribunou. Vyměněno bude i schodiště k tobogánu.

V rámci výměny osvětlení město nechá nainstalovat v prostorách bazénu energeticky úspornější světla – LED diody. Obnova se bude dále týkat i strojovny vzduchotechniky a rozvodů.

„Rádi bychom požádali na tuto akci o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. V tomto případě bude přímo žádat organizace Víceúčelová sportovní hala (VHS), protože oni mají možnost získat větší podíl uznatelných nákladů, než kdyby žádalo město. Uznatelné náklady by měly být okolo třiceti procent,“ sdělil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

VHS v současnosti na žádosti o dotaci pracuje. „Měla by být dokončena v prvním týdnu v dubnu a následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Doba rekonstrukce aquaparku se odhaduje přibližně na půl roku,“ sdělil jednatel VHS Radek Hlavatý.