Přestože na sklonku loňského roku Okresní soud v Kladně rozhodl o tom, že smlouva na poruchový automatický parkovací dům ve Slaném postavený v roce 2013, za bezmála sto milionů korun, je neplatná, musí město kromě soudních výloh doplatit více než 30 milionů korun společnosti KOMA, která ho postavila. Kvůli tomu, že dodavatel nedodržel deklarované parametry, přestalo město platit za zfušovanou stavbu domluvené částky už na jaře roku 2015. KOMA proto přivedla celou kauzu před soud. Slaňáci však nejsou spokojeni se znaleckými posudky, které prováděla společnost Profi-Ten a rada města proto nově rozhodla, že se město proti rozsudku odvolá a případu se ujme i nový právní zástupce. Nejpádnějším argumentem pro odvolání, je, podle místostarosty Slaného, Pavla Záloma, který má kauzu na starosti, sdělení ministerstva spravedlnosti, že stížnost Slaňáků na postup znaleckého ústavu Profi-Ten byla vyhodnocena jako důvodná. Městu navíc ministerstvo financí také oznámilo, že v prosinci bylo zahájeno proti znaleckému ústavu z moci úřední řízení o přestupku.

Vzhledem k tomu, že je případ velmi komplikovaný a dobrat se solidního výsledku výhodného pro obě strany, nebude vůbec snadné, připouští vedení města nadále i možnost dohody s firmou KOMA.

Jakým způsobem by se ale domluva uskutečnila, není zatím vůbec zřejmé. Pravdou zůstává, že pozemek pod stavbou je znehodnocený a firma si parkovací technologii ze zděného sarkofágu nemůže odvézt a postavit ji jinde. V části stavby navíc sídlí banka.

Automatický parkovací dům (APD) za bezmála 100 milionů korun byl postaven na nároží Palackého a Třebízského ulic ve Slaném a slavnostně otevřený v lednu 2013, od té doby je poruchový a plný technologických nedostatků. Lidé se v některých případech ke svému autu dostanou jen stěží, a dokonce se jim někdy vrátí jiné auto, než které zde zaparkovali. K nejhorším případům lze počítat ty, kdy se vozidlo zřítilo z přepravní výtahové plošiny a majiteli se vrátilo zcela zdemolované. Navíc se APD neobejde bez zásahu lidské ruky, jak bylo deklarováno. Pracovat zde musí trvale až pět lidí. Stejně jako zdaleka neodpovídají skutečnosti původně zaručené časy zaparkování a vyparkování vozidel. Město Slaný i přes tyto vady v květnu roku 2013 parkovací dům od firmy KOMA převzalo. Slanému tak na krku zůstává zfušovaný produkt, dlužná částka navýšená o úroky z prodlení, a více než milion korun za promarněné soudní výlohy.