„Tato provozní doba platí i pro sváteční sobotu (11. dubna), ostatní velikonoční dny bude zavřeno. S ohledem na stále trvající nouzový stav prosím dbejte pokynů obsluhy sběrného dvora,“ uvedl MěÚ Slaný.