„Tato provozní doba platí i pro sváteční sobotu (11. dubna), ostatní velikonoční dny bude zavřeno. S ohledem na stále trvající nouzový stav prosím dbejte pokynů obsluhy sběrného dvora,“ uvedl MěÚ Slaný.

Ilustrační foto
Město Kladno vyhradilo několik bytů nejen pro potřeby lidí v první linii
Josef Pleskot, architekt
Nový most přes Sítenské údolí v Kladně navrhne Josef Pleskot