Jak připomíná ve svém ohlédnutí v ročence Slánský obzor už v roce 2013 učitel gymnázia ve Slaném Zdeněk Víšek, se jménem Ivo Rubíka bude vždy spojováno výrazné oživení slánského společenského života, neboť v době, kdy vykonával úřad starosty, začaly být roku 1999 pořádány Husitké slavnosti, které svým ohlasem přesáhly rámec města. Dále tradice městských plesů pořádaných v Městském kulturním centru Grand, jehož návrat do rukou města je z velké části i jeho zásluhou.

Starosta Rubík si velmi vážil osobností, které pro město něco významného vykonaly a na jeho konto tak lze přičíst každoroční předávání pamětních listů slánským občanům u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

„Nelze opomenout ani pořádání dalších společenských akcí, jež se vždy těšily velkému zájmu veřejnosti, ať se jedná o novoroční ohňostroje, koncerty v rámci letního festivalu Hudba na náměstí, každoroční festivaly zahraničních kultur, adventní Slavnosti světla nebo zářijové Rožnění uherského býka. Významnou akcí v životě města byly i oslavy 350. výročí založení slánského gymnázia, které se konaly v červnu 2008. Nejvýznamnější společenskou a politickou událostí, jež se ve Slaném za působení Ivo Rubíka uskutečnila a na níž měl rozhodující podíl, bylo setkání prezidentů Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky - takzvané Visegrádské čtyřky. Setkání se konalo 15. září 2006 na Masarykově náměstí,“ připomíná zásluhy starosty Rubíka Zdeněk Víšek. Vodní prvek na náměstí nese od té doby název Kašna čtyř prezidentů.

8. ročník Novostrašeckého běhu je již minulostí. Od roku 2020 se poběží jako memoriál.
Novostrašecký běh mění název. Bude vzpomínkou na zesnulého Vildu Šubrta

„S dlouholetým působením starosty Ivo Rubíka v čele města bude nepochybně spojována také řada úspěšných investičních akcí, které změnily tvář Slaného. Výstavba plavecké haly, oprava slánského divadla a Městského centra Grand, náročná rekultivace městské skládky, výstavba mostu U Brodu, rekonstrukce atletického stadionu, ale i realizace stavby parkovacího domu, která nebyla veřejností přijata jednoznačně a jejíž oprávněnost prokáže teprve budoucnost,“ píše ve své stati Víšek.

Lví podíl měl Ivo Rubík dále i na přiblížení výstavby obchvatu Slaného (přeložka silnice I/16), který byl desítky let státem odkládán a až za jeho působení se podařilo shromáždit veškeré podklady, vykoupit potřebné pozemky na trase a přimět příslušné instituce, aby konaly.

Starosta Ivo Rubík, který byl občanským povoláním biolog a pocházel z Prahy, se stal následně Slaňákem - patriotem v pravém slova smyslu. Město si, kromě své ženy Miroslavy a dvou dětí - Pavla a Elišky, navždy zamiloval. Velmi se zajímal o regionální historiografii a výrazně podporoval aktivity institucí a občanských sdružení zaměřených na výzkum, hodnocení a šíření informací o minulosti Slaného.

Za jeho působení se začaly ve Slaném pořádat odborné historické konference a cykly odborných přednášek. Město Slaný věnovalo velkou pozornost také opravám sakrálních i světských památek.

Zásluh má starosta Ivo Rubík na rozvoji města nepochybně mnohem více, které by vydaly na knihu. Snažili jsme se proto připomenout alespoň ty stěžejní. Na věčnou památku a vyjádření úcty proto Slaňáci věnovali svému starostovi po odchodu ze života alej v lesoparku Háje, která nese jeho jméno. Kromě jiného byl totiž Ivo Rubík velkým milovníkem a ochráncem přírody. Ani křestní jméno nedostal náhodou. Rodiče mu záměrně vybrali Ivo, které je odvozeno od německého slova iv, respektive keltského íwé, což v českém překladu znamená tis.

V kladenské ubytovně hořelo, hasiči evakuovali čtyřicet lidí.
V kladenské ubytovně hořelo, hasiči evakuovali devadesát lidí
Motorkáři zahájili novou sezonu.
OBRAZEM: Motorkáři zahájili sezonu