Za dvanáct let spolupráce je výčet míst, jež naši a srbští studenti během výměn v poznali, velmi široký. Město Slaný a metropoli srbské Vojvodiny, Novi Sad, považují již vzájemně za svá „domovská města“.

Novosadští studenti poznali nejen Prahu, střední, ale také severní, západní a jižní Čechy.

Po odstranění vízové povinnosti a rozšíření schengenského prostoru mohli již několikrát využít blízkosti německých Drážďan. Slánští gymnazisté procestovali postupně v podstatě celou Vojvodinu (severní část Srbska), každoročně se vracejí do Bělehradu, navštívili i střední Srbsko.

Návštěva Banátu

Letošní výměna v Srbsku přinesla slánským gymnazistům další nové zážitky. Kromě jiného jsme se tentokrát vydali za našimi krajany do Banátu, až k srbsko-rumunským hranicím. (Ve větších skupinách se Češi do Banátu stěhovali od 20. let 19. století, nejčastěji ze sociálních důvodů, a to v rámci kolonizace řídce osídleného území tzv. Banátské vojenské hranice, obranného valu proti Turkům.

Nutno připomenout, že od roku 1718 až do roku 1918 byl Banát součástí rakousko-uherské monarchie.) Vzhledem k současné obtížné hospodářské situaci Srbska je zvláště v této oblasti život obyvatel, včetně našich krajanů, nelehký. Možná právě proto tím více naše studenty dojalo vřelé a radostné přijetí v gymnáziu ve městě Bela Crkva, v obcích Češko Selo a Kruščica.


V Belocrkvanském gymnáziu nás přivítala ředitelka paní Mirjana Pančić Bužek. Škola spolupracuje s gymnáziem v Teplicích a s mezinárodním gymnáziem Townshend v Hluboké nad Vltavou.

Česko Selo

Ve vsi Češko Selo, zvané také Fabijan či Ablian, na nás na návsi, nazvané náměstí T. G. Masaryka, čekal starosta obce pan Ladislav Tesař, předseda České besedy sousední obce Kruščica pan Jozef Irović, předseda Národní rady české menšiny Jože Siváček, řada obyvatel a obyvatelek, které pro nás upekly výborné zákusky všeho druhu, a s nimi také pan Leksa, který slánským studentům ukázal místní kostel sv. Jana Nepomuckého a výbornou češtinou je seznámil s historií příchodu Čechů do Banátu.

Prohlédli jsme si také místní české etnografické národopisné muzeum, vybudované svépomocí místních obyvatel. Slánští gymnazisté předali knihy, které přivezli pro knihovnu místní České besedy.

V Kruščici nás oficiálně přivítali starosta pan Dragutin Jovanović a předseda výkonného výboru Národní rady české menšiny Jaroslav Hoc. S nimi na nás ovšem opět čekalo mnoho obyvatel obce, včetně dětského folklorního souboru.

Místní děti a mládež našim studentům s úžasným nadšením předvedli české i srbské tance a písně. Členy souboru jsou nejen děti české, ale i srbské národnosti. Radost a vzrušení, s jakým pro nás tančili a zpívali, byla všem společná. V místním pravoslavném kostele nás srdečně přivítal zdejší pravoslavný kněz. V Kruščici je také katolický kostel sv. Václava.

Všude nás obětavě provázela zde zdomácnělá učitelka češtiny Ilona Kirchnerová, která českou krajanskou komunitu v Srbsku již několik let nejen vyučuje češtinu, ale věnuje se také organizaci jejího veškerého kulturního a společenského života. Doslova plní roli dřívějších učitelů – osvětářů, jež už většinou známe jen z literatury nebo vyprávění starších generací.

Poděkování mnohým


Jí i všem našim krajanům z celého srdce děkujeme za krásný den, strávený s nimi. Díky patří i velvyslanectví České republiky v Bělehradě, které našim krajanům významně pomáhá. Podpory infrastruktury krajanských obcí si velmi váží i zdejší srbští obyvatelé, protože užitek z ní mají všichni.

Generace Čechů si během dvou staletí v tomto prostoru vybudovaly prestižní pověst, jíž se zde těší i Česká republika. (To ostatně platí pro Srbsko obecně.) Se Srbskem i s ostatním jihoslovanským prostorem – republikami bývalé Jugoslávie – nás navzdory některým dějinným a politickým eskapádám spojuje dlouhá tradice kulturní, hospodářské a politické spolupráce a přátelství.

I proto jsme přesvědčeni, že pozornost a podpora, jež naše země krajanům v srbském Banátu věnuje, je více než zasloužená a potřebná, a podle našeho názoru by měla být širší a intenzivnější.

AUTOR: OLGA MÍKOVÁ