Projednávána byla řada bodů, které opozice po celou dobu jednání dopodrobna rozebírala a v mnohém s navyšováním položek v rozpočtu nesouhlasila. Časově náročné bylo například jednání o už započatá plynofikaci vytápění slánské nemocnice a domova s pečovatelskou službou Na Sadech za 13 milionů korun.

Návrh zněl, vzít si na akci úvěr, nakonec bylo ale odsouhlaseno pokrytí nákladů z přebytků z minulých let. Časově náročná byla i diskuze o zvýšení platů slánských úředníků. Mezi další nejnákladnější investiční akce, které Slaný v příštím roce čeká, patří již započatá intenzifikaace čistírny odpadních vod v Blahoticích za 100 milionů korun, v roce 2018 odejde na tuto akci z rozpočtu téměř 65 milionů korun.

Za 11 milionů korun se ve Slaném postarají o vybudování sociálního bydlení. Podle starosty Martina Hrabánka (ODS) se jedná o takzvané startovací byty, které budou pomocí zejména mladým rodinám, u kterých je jistota, že pracuje nejméně jeden z dvojice a je předpoklad, že pracovat budou žadatelé i nadále a v následujících letech dokáží dosáhnou na vlastní bydlení.

Významnou položkou rozpočtu za 9,5 milionu korun bude rekonstrukce mostu v ulici O. Scheinpflugové a za 7 milionů korun digitalizace povodňového plánu a rozšíření varovného systému, na obě akce získalo město i dotaci. Za 6 milionů korun dále Slaňáci vybudují například vybudují parkovací místa ve Vítězné ulici.

Za přibližně stejné peníze bude provedena výměna veřejného osvětlení na Masarykově náměstí. Slaňáci by měli také dokončit dobudování učeben jak v Základní škole Na Hájích tak v Rabasově ulici, pokračovat v obnově v lesoparku Háje, vylepšit vzhled společných ploch v sídlišti na Dolíkách a v neposlední řadě se radnice postará o obnovy chodníků, kanalizace a vodovodů v některých částech města.