Přestože se práce v parku, které probíhají od loňského července, protáhly o zhruba tři měsíce kvůli neustálým komplikacím se spodními vodami, i další fáze už je nyní skončena, a tou je vodní prvek.

Pochozí fontána vytvořená z přírodních kamenných dlaždic nahradila dosavadní roky neužívaný kachličkový bazén. Dlažbu bylo sice zapotřebí koncem léta u zhotovitelské firmy reklamovat, předělat a narovnat základovou desku, vše už je ale nyní hotové a funkční.

Jak potvrdila manažerka rozvoje města Magdalena Stýblová, v další etapě bude prováděna úprava zeleně. Přibudou nové keře, stromy i květiny, bude zrestaurována původní treláž a park vybaven mobiliářem. „Na přírodní ploše, která byla vloni očištěna od náletových dřevin a starých stromů, bude pracovat společnost Gardenline, která zakázku získala ve veřejné soutěži,“ potvrdila manažerka.

Veškerá úprava rozlehlého prostranství včetně přípojek k inženýrským sítím přišla až do současnosti na 10 milionů korun. Celkové náklady na úpravu parku chystané v následujících 3 letech jsou odhadovány na 30 milionů korun.

Slaňáky také velmi zajímá, zda se do místa vrátí v minulosti hojně navštěvovaný minigolf. „S návratem minigolfu se počítá až v dalších etapách. O této investici musí rozhodnout především zastupitelé a také je potřeba vybrat vhodný typ minigolfového hřiště pro danou lokalitu,“ uzavřela manažerka Stýblová.