Město hledalo delší čas prostor, kde by lidé bez přístřeší mohli složit hlavu. Všechny dosud navrhované varianty jako třeba v městské ubytovně Mexiko se ukázaly ale jako nevhodné. Nakonec bylo rozhodnuto, že počínaje druhým lednovým pátkem bude potřebným vyhrazena místnost sportovní ubytovny na zimním stadionu v budově Víceúčelové sportovní haly (VSH) Slaný. Tato služba bude lidem v ohrožení k dispozici v nočních hodinách v případě, že teploty klesnou pod -5°C.

Obdoba existuje v Kladně už řadu let v Kročehlach pod názvem Teplá židle.

Podle místostarosty Slaného Radka Vondráčka (ANO) se jedná pouze o provizorní a přechodné opatření, které pomáhá dočasně přečkat zimu v zapůjčeném prostoru. „V žádném případě nemá za cíl nahradit klasickou noclehárnu,“ zdůraznil Vondráček.

Příjem osob bude probíhat od 19 do 20.30 hodin u vchodu do turistické ubytovny. Samotný provoz bude od 19 do 7 hodin a bude na něj dohlížet pověřená osoba. Po dobu krizového nočního režimu bude k dispozici jídlo ve formě teplé polévky či instantní svačiny, vysokoenergetická a nutričně kompletní výživa Nutrego a k pití čaj. Místnost je také vybavena WC a sprchovým koutem. Ubytovna disponuje samostatným vchodem, přítomnost lidí v nouzi tedy nenaruší souběžně probíhající sportovní aktivity.

Do místnosti nesmí osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. V rámci pobytu je též zakázáno požívat alkohol, omamné látky, kouřit a ničit majetek. Dále není povoleno vnášet nebezpečné předměty, zbraně či hořlaviny. V případě porušení bude dotčený vyveden městskou policií.

„Spuštění projektu předcházelo jednání s Hanou Joglovou ze slánského Romodromu. Podařilo se nám v rekordním čase dvou dnů zorganizovat a připravit vše tak, aby pomoc začala fungovat víceméně okamžitě. Vedení města vnímá tíživou situaci bezdomovců a je naší povinností se o ně postarat. I oni patří mezi občany města a v situaci ve které jsou, se leckdy neocitli jen vlastní vinou,“ sdělil místostarosta Radek Vondráček (ANO), pod kterého spadá agenda sociálních věcí. Mimo to se do projektu zapojila i Městská Policie Slaný, odbor sociálních věcí MéÚ Slaný, Lucie Krčková z tiskového odboru radnice, Anežka Černá za kladenský Český červený kříž a za stejnojmenný slánský spolek dále jeho ředitel Martin Nič, kteří pomohli zásobami z potravinové banky.

Starosta a současně radní pro sociální oblast Středočeského kraje Martin Hrabánek dodal: „Tato služba ve Slaném absentovala. Vítám proto rychlou organizaci celé akce a jsem rád, že osud lidí bez přístřeší není některým lidem lhostejný.“

Mohlo by vás zajímat: Podívejte se, jak pokračuje modernizace železnice. Kladeňáky čekají uzavírky:

Zemní práce na rekonstrukci slánské plovárny pokračují i v druhém lednovém týdnu. | Video: Se souhlasem stavbyvedoucího Pavla Žižky