Proto se vedení Slaného rozhodlo místo, se kterým se spjat vznik města, v příštím roce zrekonstruovat.

„Jedná se sice o soukromý majetek, ale máme předběžné kontakty s majitelkou, že by povolila jeho opravu a další úpravu prostoru, jelikož 
v tomto stavu vypadá velmi nevhodně,” řekl Kladenskému deníku slánský starosta Ivo Rubík. Projekt si nechá radnice zpracovat a navrhnout od architekta. Předběžně vymezená částka na opravy činí 400 až 500 tisíc korun.

Slaný pramen je vzhledem ke své historické hodnotě hojně vyhledáván nejen místními obyvateli, ale především turisty. Kolem něj navíc vede cesta 
k další přitažlivé lokalitě - Slánské hoře.

Snahu změnit jeho neutěšený vzhled velmi uvítalo také slánské infocentrum. „Slaný pramen je jasný tip pro turisty, kteří se chtějí něco dozvědět o historii města. Jsme rádi, že už je nebudeme muset upozorňovat, aby se nelekli, až spatří jeho vzhled,” uvedla vedoucí Zoja Kučerová.