Přestože také ve Slaném se velmi daří nové rodinné zástavbě a i bytové domy vznikají rychlým tempem, ne všichni, kteří se do města přistěhují, se stanou regulérními Slaňáky. Řada přistěhovalců si ponechává adresu původního bydliště.

Město pod Slánskou horou tak aktuálně nedosahuje počtu ani 15 tisíc obyvatel, přestože ve skutečnosti zde lidí pobývá fyzicky více. Jak dokazují oficiální čísla z evidence obyvatel, za poslední tři roky dokonce Slaňáků ubylo o 117 osob. Na konci minulého roku žilo ve Slaném 14 825 obyvatel. Za stejné období přitom přibyla ve městě více než tisícovka cizinců.

„Křivka s obyvateli České republiky nám klesá, pouze cizinci narůstají. Podle dostupných informací je to způsobeno především válkou na Ukrajině, kdy řada uprchlíků zakotvila v našem městě, ale i toto číslo se stále mění,“ vysvětlila Petra Vesecká, referentka evidence obyvatel Městského úřadu ve Slaném. V roce 2021 žilo ve Slaném celkem 1333 cizinců, předloni bylo na slánském úřadě hlášeno 2422 cizinců, přičemž jejich počet na území Slaného klesl vloni o 57 osob.

Slaný je také velmi vyhledávaným místem, kde se každoročně narodí velký počet dětí maminkám, které však nejsou pouze z Kladenska, ale místní porodnici vyhledávají i ženy z Lounska, Mělnicka, Prahy a dalších měst. Na zdejším gynekologicko-porodnickém oddělení díky tomu přivedlo v roce 2023 na svět své děti 607 maminek, pět z nich porodilo dvojčata.

"Celkem tedy slánská porodnice přivítala vloni na svět 612 dětí. Nejvíce novorozenců se narodilo v lednu, nejméně v prosinci," potvrdila primářka slánské porodnice Markéta Matoušková. Co se týká poměru pohlaví miminek, hošíků přišlo vloni ve Slaném celkem 322 a nejčastěji dostali jméno Jakub.

Novorozených holčiček bylo 290, přičemž nejoblíbenějším dívčím jménem se stala Eliška, stejně jako v Kladně. Objevila se ale i méně obvyklá jména jako Theodora, Jolana či Alfréd. „Celkově se ve Slaném v roce 2023 narodilo o 56 dětí méně než v roce předchozím, což odráží celorepublikový trend poklesu porodnosti,“ dodává primářka.

Kvůli tomu, že slánská městská nemocnice slouží potřebám širokému regionu s počtem obyvatel okolo 100 – 120 tisíc a stejně tak senioři ve městě využívají péči řady sociálních zařízení, podle matričních záznamů zemřelo vloni na území Slaného celkem 392 osob, o rok dříve dokonce 404 lidí. Rok covidový 2021 nepřežilo ve Slaném 571 osob.

A podle slánské matrikářky Michaely Hegenbartové klesá i trend při uzavírání sňatků ve městě. Rok covidový byl pochopitelně trochu vyjímečný, když se obřady často konat nesměly, i tak bylo v roce 2021 sezdáno ve Slaném a okolí 133 párů. V roce 2022 se konalo 183 svateb. Vloni dokonce už jen 117 svatebních obřadů. "Od počátku letošního roku do druhé poloviny dubna jsme měli svateb pouze 13, přičemž velký zájem o sňatky je ze strany občanů Ukrajiny," uzavřela matrikářka.