Kdo měl zájem, setkal se a pohovořil s knězem. Děti si v tvořivé dílničce mohly vyrobit vlastní knížku.

Husitské slavnosti ve Slaném.
Průvod městem i jarmark. Do královského města Slaný opět zavítali husité