Kdo měl zájem, setkal se a pohovořil s knězem. Děti si v tvořivé dílničce mohly vyrobit vlastní knížku.