Snaha je přitom oboustranná. Školáci šprtají a ředitelé ve spolupráci se zřizovateli a ministerstvem zakládají co nejatraktivnější studijní obory, aby vyhovovaly představám a zájmům studentů. Především však poptávce na trhu práce.

Díky dlouhodobé přípravě otevře například Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný od nového školního roku poprvé ve své existenci ekonomické lyceum. Nebudou chybět výukové předměty jako biologie, chemie, dějepis, ale stejně tak právní nauka, rétorika, volitelné semináře a mnohé další.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí
Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí: Vysvědčení by se nemělo zohledňovat vůbec

Jak potvrdil ředitel obchodní akademie Martin Štorek, ekonomické lyceum je obor, který spojuje prvky gymnaziálního i odborného studia. „Jeho cílem je připravit absolventy na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol nebo na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby a tak dále. Důležitou součástí vzdělávacího programu je získání klíčových kompetencí a základů ekonomicko-právního vzdělání, což přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce nebo při zahájení vlastního podnikání,“ sdělil ředitel.

Aby škola nepřesáhla při založení lycea dosavadní kapacitu 400 studentů, musela původní obor částečně kapacitně ponížit. „Do lycea díky tomu nastoupí od září následujícího školního roku prvních 30 žáků. Do budoucna bychom rádi měli vždy jednu třídu v každém ročníku,“ doplnil Štorek.

Škola, jež v dávné minulosti vyučovala ponejvíce účetnictví, psaní na stroji či těsnopis, se pochopitelně proměnila v duchu trendu jedenadvacátého století. A s tím se modernizovaly i studijní obory. Pro nízký zájem zanikly dokonce i zdánlivě novodobé obory jako ten se zaměřením na cestovní ruch nebo management volného času. Buď není uplatnění nebo je nemá zkrátka kdo učit.

Prvním velkým stresorem, který si naše společnost pro své dorůstající členy připravila, jsou přijímačky na střední školu.
Jaké má dítě šance u přijímaček? Toto je přehled nejúspěšnějších základek v ČR

Aktuálně jsou v nabídce slánské školy, kromě lycea i obor obchodní akademie s novými odbornými zaměřeními: Personální management, Podnikání a finance a v neposlední radě Informatika v ekonomice. Studenti všech specializovaných zaměření se věnují vlastní odbornosti již od druhého ročníku. Dříve tomu bývalo až o rok později.

Den otevřených dveří

Poznat školu, učebny, vybavení ale i kantory, měli ve středu 7. února odpoledne možnost žáci devítek i s rodiči a dalším doprovodem při dni otevřených dveří.

Ti, které obchodka zaujala, se zde mohou rovnou zapsat do přípravného kurzu na přijímačky a dopilovat si školní znalosti. Kurzy začínají 12. února a vyvrcholí 27. března. Připravena je série šestihodinových bloků (90 minut) pro matematiku a pro český jazyk a literaturu, a to každé pondělí a středu v čase od 16 do 17.30 hodin (mimo jarní prázdniny). Cena kurzu je 960 korun.

Mohlo by vás zajímat: Kladensko: Na jakých základních školách žáci nejlépe zvládají přijímačky

Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová