Děti přišla do jednotlivých tříd pozdravit a pogratulovat jim k úspěchu i ředitelka školy Jitka Sachlová. Třídní učitelky rozdaly dětem první vysvědčení zhruba hodinu před polednem.

Jako první ho svým svěřencům předala třídní učitelka 1.B Iveta Herčíková. Předávání bylo zpestřeno malým kvízem a zároveň barevnými kloboučky, kterými učitelka pasovala děti na skřítky. Následně usedly zpátky do lavic a provedly i sebehodnocení vlastního půlročního snažení. Až do konce školního roku bude děti provázet i asistentka Zuzana Peroutková.

Po převzetí pololetního vysvědčení se děti samy zhodnotily také ve třídě první 1. A učitelky Naděždy Rybkové, jejíž pravou rukou je asistentka Stanislava Strobachová. Děti měly radost nejen ze samých jedniček, ale i z odměn. Společně si pak pochutnaly na mangu.

Bruslařská soutěž pro děti Ledový strážník v Kladně.
Kladenské děti závodily o průkaz Ledového strážníka, zazářily dívky

A nevšední školní den zažily i žáci v první 1. C učitelky Kamily Snopové, kde dětem se zvládáním učiva a dalších povinností pomáhá asistentka Klára Šircová. I zde byla radost velká, protože téměř na všech vysvědčeních zářily samé jedničky. Také v této třídě byli žáci odměněni drobnými suvenýry.

Jak potvrdila ředitelka školy Jitka Sachlová, děti zvládají učivo velmi dobře právě i díky pomoci asistentek.

„Máme poměrně velké kolektivy, kde je i sedmadvacet dětí a spolupráce asistentek je velmi prospěšná. Navíc do našich prvních tříd chodí i ukrajinské děti a další národnosti. Mohu potvrdit, že takto malé děti zapadly do sytému výuky velmi rychle a učivo i jazyk zvládají bez obtíží,“ uzavřela ředitelka.