Lidé se přišli vedení města a společnosti RDK servis, která je poskytovatelem tepla a teplé vody zeptat, jakým způsobem byla vysoutěžena cena pro Slaný, a jak je možné, že Slaňáci mají tak vysoké a nedoplatky.

Starosta města Slaného Martin Hrabánek byl jediný, který mezi nespokojené občany přišel. Mimo jiné sdělil občanům, že radním navrhne možnost bezúročných půjček pro občany města. A stejně tak lidem sdělil, že smlouva s RDK je i podle právníků prakticky nevypověditelná až do roku 2030. "Přesto budeme s právníky smlouvu města Slaného, kterou uzavřeli naši předchůdci v roce 1994 dále prověřovat," potvrdil starosta. Kromě toho je město rozhodnuto předat k přezkumu všechny účtované ceny za teplo a teplou vodu Energetickému regulačnímu úřadu.

Jak zjistil Kladenský deník, jednatel společnosti RDK Josef Rabas byl sice jednání Rady města také přítomen, ale během shromáždění odešel z radnice bočním vchodem. Občané tak nedostali možnost položit mu jakékoli dotazy. Rada města pokračovala v jednání i se zástupci ČVUT ještě i po 18. hodině. Jejich úkolem je najít společně jiné úspornější řešení pro Slaňáky.

Zvýšení záloh nepomohlo

Nedoplatky dosahují i několik desítek tisíc korun. A přestože si mnozí od loňského podzimu zvyšovali zálohy dokonce i dvakrát, náklady na jejich spotřebu to zdaleka nepokrylo.

„Bydlím s rodinou už třináct let ve třípokojovém bytě v bývalém vojenském sídlišti v Lidické ulici. Zpravidla každý den napouštíme vanu vody, ale topení máme spíše ztlumené. Jsem si vědoma toho, že máme vyšší spotřebu vody, než je běžné. Ale loni jsme dopláceli okolo 12 tisíc korun a letos nám přišlo vyúčtování na 77 tisíc. Budeme muset sáhnout do úspor,“ říká Alexandra Janoušková z vojenčáku, která chce svůj nedoplatek u RDK nejdříve podrobit reklamaci.

Soukromá společnost RDK Slaný, která ve městě už po léta pečuje o tepelné hospodářství, nasmlouvala mnohem vyšší cenu plynu, než se podařilo například sousednímu Kladnu a dalším městům, a tak za GJ tepla a teplé vody zaplatí Slaňáci i dvakrát tolik. Aktuálně je ve Slaném cena 1578 korun za GJ, loni to bylo 1536 korun za GJ, zatímco v roce 2021 platili Slaňáci za GJ jen 599 korun.

Podle Josefa Rabase z vedení společnosti RDK servis Slaný je výsledná cena tepelné energie pro rok 2022 v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. „To znamená, že do ní musely být promítnuty skutečné náklady v plné výši. Navýšení ceny je způsobeno meziročním navýšením nákladů na palivo o téměř 300 procent,“ popisuje okolnosti Josef Rabas.

Aktuálně se firmě daří nakupovat zemní plyn pod vládním stropem. „Pokud tento trend bude pokračovat, dojde nejpozději v polovině roku ke snížení předběžně kalkulované ceny. Předpokládáme, že ze současných 1 578 korun o zhruba 100 až 200 korun za GJ. Je však třeba si uvědomit, že ceny zemního plynu jsou stále několikanásobně vyšší, než byly do poloviny roku 2021,“ vysvětluje Josef Rabas.