„Nyní připravujeme přesun současného vybavení, které bude ještě doplněno o nové kontejnery. Ve sběrném dvoře bude instalován také nový kamerový systém,“ řekl jednatel Technických služeb Martin Konečný. „V novém areálu bude zároveň rozšířena otevírací doba v neděli. Tento den budeme občany obsluhovat od 8 do 12 hodin,“ upozornil Martin Konečný. Stěhování však neovlivní stávající otevírací dobu, v týdnu od 4. října budou pro občany souběžně otevřena obě sběrná místa, tedy i to původní.

Služby sběrného dvora budou poskytovány pro občany města Slaného zdarma. Stejně jako tomu bylo doposud, se budou občané prokazovat občanským průkazem. Kromě nyní přijímaných odpadů bude nově možné ve sběrném dvoře zlikvidovat dřevěné odpady a sklo, do budoucna pak také kuchyňské oleje a textil.

„Těší nás, že občané města budou moci začít využívat služby nového sběrného dvora už letos. Problematika odpadového hospodářství je velmi aktuální a my chceme občanům poskytnout co největší komfort při nakládání s odpady a nový moderní sběrný dvůr je prvním krokem na této dlouhé cestě,“ řekl starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

„Celá stavba proběhla v řádném termínu a bez komplikací. Plocha areálu je vyasfaltována, bylo vybudováno odvodnění, nové veřejné osvětlení, instalována silniční váha a zaměstnanci se mohou těšit na nové pracoviště. Město získalo na realizaci sběrného dvora dotaci ve výši pětaosmdesát procent uznatelných nákladů. Celková cena stavby je bezmála 12 milionu korun,“ řekla manažerka rozvoje města Magdalena Stýblová.

Informace k provozu:
Nový sběrný dvůr je v provozu 4. 10. 2021, pro občany města Slaného je zdarma.
Je nutné se prokázat občanským průkazem.

Provozní doba (rozšíření v neděli):
Pondělí — pátek 8:00 — 16:00
Sobota, neděle 8:00 — 12:00
 
Kontakt: Netovická parcelní č. 431/4, 274 01, Slaný (vedle letiště směrem na Netovice)