Nové důstojné místo dostal svatý Jan z Nepomuku v parčíku před Mateřskou školou U Labutí na Hlaváčkově náměstí. Soše při slavnosti požehnal slánský duchovní Jan Poříz. Světec se tak stává dominantou celého prostranství, které se rozevřelo příchozím v nové kráse. Přibyla zeleň, cesta a lavičky. Co se týká nákladů na opravu vzácné barokní sochy, ty přesáhly 300 tisíc korun. Dílo během ní dostalo také novou hlavu z přírodního kamene. Práce prováděli restaurátor Jarmil Plachý a kamenosochař Petr Bárta.

Jak při slavnosti připomněl slánský místostarosta Radek Vondráček, s nápadem upravit veřejný prostor, přišli před časem sami občané města, kteří byli vůbec prvními iniciátory.

V Kulturním centrum v Otvovicích, který před časem odkoupila a navrátila místním lidem zpěvačka Lucie Bílá, se uskutečnila od pátku do neděle krásná akce pro veřejnost s názvem Výstava pro radost.
Unikátní výstava. K vidění byly šperky, které vlastnoručně vyráběla Lucie Bílá

„Občané mě navštívili a doslova mi vnukli tuto myšlenku, přinesli i vlastní návrhy na parkovou úpravu a financovali vybudování cesty,“ sdělil místostarosta.

Socha pochází z mostu přes Slánský (dnes Červený) potok, který stával ve Slaném na rozhraní s městskou částí Kvíček. Barokní figura světce byla druhotně osazena na nový podstavec, datovaný rokem 1854. Do areálu kláštera bosých karmelitánů byla i s podstavcem přestěhována patrně v souvislosti se zbořením mostu v polovině 20. století. Již tehdy se nacházela v torzálním stavu bez hlavy a od té doby až dosud na ní žádné restaurátorské práce neproběhly.

Torzo barokního díla

Postava sv. Jana Nepomuckého bývá v umění po vzoru bronzové plastiky od Jana Brokoffa z roku 1683, zdobící Karlův most, nejčastěji pojímána jako stojící, případně klečící na jednom koleni. Vyobrazení v úplném pokleku je vzácnější. Dílo ze Slaného klečí mezi obláčky s rukama složenýma na hrudi, vpravo vedle sebe má odložený biret a po levé straně jej doplňuje torzálně dochovaný andílek. Světec je pohroužen do modlitby a patrně rozjímá nad krucifixem, přidržovaným andílkem; jedná se o kvalitní a citlivě zpracované umělecké dílo.

Materiálem sochy je jemnozrnný pískovec mšenského typu, novější podstavec je z hrubozrnnějšího pískovce. Nejspíše v 1. polovině 20. století byla tato drobná památka vandalským zásahem připravena nejen o hlavu, ale také o část postavy andílka. Masivní železný trn v místě ulomené Janovy hlavy napovídal, že hlava byla před definitivním zmizením již jednou druhotně připevňována k trupu. V zádech figury je zasazeno železné oko, které zřejmě sloužilo k ukotvení starší konstrukce svatozáře.

Restaurování

Při restaurování kamenných skulptur, nacházejících se dlouhodobě v torzálním stavu, je vždy třeba uvážlivě vyhodnotit míru nových doplňků. Zpravidla se volí konzervační přístup, kdy je dílo pouze ošetřeno proti další degradaci a autenticky uchováno víceméně v dosavadní podobě. V případě slánské sochy bylo rozhodnuto o vysekání nové hlavy z přírodního kamene, která by spolu s nejtradičnějším Janovým atributem, pěti hvězdami na svatozáři, pomohla divákovi v novém umístění památky s jistotou identifikovat světce a přiblížila obsah díla. Naproti tomu andílek s částí krucifixu byl již ponechán jako torzo.

Při rekonstrukci Janovy hlavy byla jedinou nápovědou silueta na několika historických fotografiích. Hlava byla nejprve vymodelována v sochařské hlíně, po odsouhlasení památkovými orgány byla zaformována, odlita do sádry a podle sádrového modelu pak metodou tečkování vysekána v jemnozrnném pískovci z kamenolomu Libná. K trupu figury byla upevněna nerezovým trnem s epoxidovou pryskyřicí. Podoba svatozáře s hvězdami z tepaného plechu byla schválena na základě makety, svatozář byla vytvořena v mědi a pozlacena. Celá socha byla zpevněna organokřemičitanem a očištěna horkou vodní parou se zachováním fragmentů historických barevných nátěrů. Následně byla lokálně plasticky a barevně retušována a spolu s podstavcem osazena na nový betonový základ. Práce prováděli restaurátor Jarmil Plachý a kamenosochař Petr Bárta.

Tereza Cachová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze