Radnici se podařilo byty vybudovat za pomoci dotace z evropských fondů. Projekt přijde i s penězi města na více než 11 milionů korun. „S budováním bytů jsme začali už před časem. V lednu letošního roku byly dokončeny dvě bytové jednotky v Soukenické ulici. Další čtyři byty v ulici Wilsonově budou připraveny k předání v průběhu dubna. Dokončení posledních tří bytů je plánováno na červen,“ řekl starosta Martin Hrabánek (ODS).

Přestože se jedná o byty pro sociálně slabé rodiny, získají je vždy jen takoví žadatelé, kteří splní přísné podmínky dané dotací. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území Slaného (včetně místních částí). Městu nesmí nic dlužit, nebo musí mít uzavřený splátkový kalendář s viditelnou snahou vyrovnat své závazky. Pokud chce skutečně rodina dosáhnout na tento typ bydlení, minimálně 50 procent členů domácnosti musí být v ekonomicky produktivním věku od 15 do 64 let, přičemž maximální průměrný měsíční čistý příjem domácnosti nesmí přesáhnout stanovenou hranici. Získání bytu má ale i další pravidla.

„Díky tomu, že některé nové byty jsou ještě volné, zájemci o ně mohou požádat na odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví na Městském úřadu Slaný,“ doplnila mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.