Akce, kterou město "na Komendě" připravovalo několik let, vyjde na 45 milionů korun a žáci i učitelé se budou muset následujících 12 měsíců připravit na to, že žijí na staveništi. Veřejnost se pak musí spokojit se zúženým průchodem po náměstíčku, kde je omezeno i parkování rezidentů a dalších řidičů.

Jak připomněla manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová, každá učebna získá kapacitu pro 30 žáků a bude zaměřena na různé učební předměty. Konkrétně na cizí jazyky, přírodní vědy, informatiku a polytechniku. Kromě učeben budou vybudovány také čtyři kabinety pro pedagogy, datové centrum, technická místnost a toalety.

„S novými odbornými učebnami se nám podaří posunout kvalitu výuky na vyšší úroveň a jistě i lépe připravit děti na vstup do budoucího světa. Školu jsem navštívil v rámci kontrolního dne s manažerkou rozvoje města a seznámil se s harmonogramem prací. Věřím, že omezení, která budou stavbu doprovázet, přijme veřejnost trpělivě a s pochopením,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek a dodal: „V průběhu stavby budou omezena parkovací místa na Komenského náměstí a v ulici Štechova podél školy. Přestože se jedná o velmi náročnou stavbu, budeme se snažit přizpůsobit práce tak, aby co nejméně ovlivnily žáky a učitele ve výuce.“