Nový dopravce městu nabídl výhodnější podmínky pro provozování této služby. Cestující, kteří využívají zvýhodněné jízdné, budou muset, v souvislosti s touto změnou, požádat dopravce o vydání bezkontaktní čipové karty.

V letošním roce se uskutečnila příprava výběru dopravce městské hromadné dopravy ve Slaném pro období následujících sedmi let.

„Nastavené podmínky pro výběr dopravce a dodržení standardů kvality a bezpečnosti jednoznačně přinesou zkvalitnění služeb pro cestující MHD," uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Tomáš Černický.

Nový dopravce bude mít dva nízkopodlažními autobusy, které budou splňovat standardy na tuto dopravu.

„S plánovanou změnou nedojde ke změně jízdních řádů ani k přemístění zastávek MHD. Nově navíc dopravce navrhl u linky Slaný U Stadionu-Slaný železniční zastávka obnovení někdejší autobusové zastávky u Modelářského střediska ve Kvíčku," sdělila mluvčí slánského úřadu Jana Tůmová.

V souvislosti se změnou dopravce musí cestující využívající zvýhodněné jízdné navštívit od 16. prosince informační kancelář dopravce.

Ta bude umístěna v Infocentru Pod Velvarskou branou. Zde požádají o vydání bezkontaktní čipové karty.

K vyplněné žádosti o vydání bezkontaktní čipové karty žadatel přiloží fotografii nebo využije možnosti bezplatného fotografování v infocentru, neboť karta bude na lícové straně opatřena fotografií držitele.

Vydání bezkontaktní čipové karty je spojeno s počátečním uhrazením poplatku ve výši 120 Kč, v případě vrácení karty do 2 let bude poplatek držiteli karty vrácen.

Kartu cestujícímu dopravce nabije na požadovanou výši zvýhodněného jízdného, další dobití již bude probíhat u řidiče autobusu. Při nástupu do autobusu cestující kartu vždy přiloží k čtečce, ta vytiskne doklad o přepravě, takzvané nulové jízdné (slouží jako kontrolní doklad).

Bezkontaktní čipové karty budou vydávány v těchto variantách:

• OBČANSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné): jízdné předplacené na 1 měsíc 170 korun

• ŽÁKOVSKÁ -časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro děti od 6 do 15 let: jízdné předplacené na 1 měsíc 80 korun

• STUDENTSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro žáky a studenty jízdné předplacené na 1 měsíc 80 korun

• DŮCHODCOVSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro důchodce jízdné předplacené na 1 měsíc 80 korun

• SENIORSKÁ jízdné bezplatné pro důchodce ve věku nad 70 let