Dvaačtyřicetiletá Helena stejně jako padesátiletý Jaroslav ze Slaného mají stále ještě v paměti, když byli v dětském věku nuceni jít na rentgen se zlomenou končetinou na pracoviště ve slánské nemocnici.

Tvář tohoto oddělení se za čtyřicet let prakticky nezměnila. Nyní nastává ale zásadní obrat. Městská nemocnice ve Slaném bude od nynějška patřit mezi nejmodernější zařízení svého druhu. Díky krajské dotaci a přispění z pokladny města v celkové výši 54 milionů korun bude toto zdravotnické zařízení vybaveno špičkovými přístroji, z nichž některé si nezadají s těmi na klinikách.

Zcela nový počítačový tomograf, stacionární rentgen, sklopná stěna, pojízdný rentgen, C–rameno, pračka chirurgických nástrojů či kompletní vybavení nově vybudovaného gynekologicko – porodnického pavilonu, který funguje již třetí týden, je jen krátký výčet toho, čeho se již vbrzku slánští zdravotníci a pacienti dočkají.

Díky výtečně a včas zpracovanému projektu manažera rozvoje města Milana Grohmanna dokázalo Slaný získat najednou tak velký finanční obnos.
Podobný úspěch jako Slánští zaznamenala například nemocnice v Čáslavi. Nejen výše vyjmenovaná pracoviště, ale i ARO se dočká nového centrálního monitorovacího systému a ventilátoru.

Ortopedie společně s traumatologií získají nový operační stůl a operační světla. „Jsem velice rád, že k modernizaci nemocnice dojde a za to patří můj dík především vedení města a krajského úřadu. Bez jejich finanční podpory by to zkrátka nešlo,“ řekl ředitel Nemocnice Slaný Jiří Šimák, jenž doplnil, že na základě výběrových řízení na dodavatele přístrojů a dalších medicínských pomůcek by mohla být zmíněná pracoviště vybavena při již ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Podle jeho slov se ale zdaleka nejedná o poslední pokus modernizace slánského zdravotnického zařízení.

Dle vize primáře slánské gynekologie má právě toto pracoviště nemalé plány do budoucna. Přestože v letošním roce bylo právě do tohoto medicínského oboru investováno mnoho milionů korun, jeho vedení má i do následujících let smělé plány, které hodlá nejen za podpory města uskutečnit.

„V letošním roce se nám podařila přístavba budovy včetně rekonstrukce dvou původních gynekologických sálů a vybudování čtyř nových pokojů. Dále bychom rádi v následujících letech dokončili přestavbu zbytku budovy, což se týká jak části gynekologického oddělení, tak porodnice i porodních sálů.

Na tyto akce se budeme pokoušet získat podporu z fondů Evropské unie. V současné době nedokáži odhadnout cenu, ale určitě se to bude opět pohybovat v desítkách milionů korun,“ sdělil primář gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Slaný Radek Wohlgemuth, jenž doufá v to, že alespoň modernizaci porodnických sálů by se při dobré vůli mohlo podařit uskutečnit i do dvou let.

Nákup vybavení

Počítačový tomograf – 18,5 mil. Kč
Rentgen – 2 mil. Kč, sklopná rentgenová stěna – 11 mil. Kč
C–rameno – 1,7 mil. Kč
Pojízdný rentgen – 830 tis. Kč
Pračky chirurgických nástrojů 3x – 1,5 mil. Kč
Laparoskopická souprava pro gyn. sál – 2,5 mil. Kč
Stůl a porodní postel – 500 tis. Kč, parní sterilizátor – 1,4 mil. Kč
Stůl pro ortopedii – 1,5 mil. Kč
Operační světla – 420 tisíc Kč
Kardiotokograf – 230 tis. Kč