„V rámci letošní sbírky vyšlo za slánskou charitu koledovat mnoho dětí v rámci Slaného a Slánska. Je to radost a zahřeje to u srdce. Je důležité vychovávat a vést děti k solidaritě, empatii, slušnosti a rozvíjet u nich, tak důležitý pro dnešní dobu je altruismus. Je nutné vychovat generaci, která jednou převezme pomyslnou štafetu - nás dobrovolníků. ,“ řekla Nina Kubištová, ředitelka Farní charity Slaný. Charita zapečetila 120 pokladniček. V rámci sbírky se letos zapojí více jak 13 obcí, 4 základní školy a 22 mateřských škol.

„Jsme dobrovolnickou charitou, tudíž výtěžek putuje na provoz celé naší charity a realizaci a rozvoj služeb. Peníze, které lidé darují jsou určeny na provoz střediska Farní charity Slaný Na Sadech, veřejného charitního šatníku Knoflík - kontaktního centra pomoci, skladové prostory ošacení, potravin a materiální pomoci, a nový projekt pro rok 2024. Tím je mini nábytková banka pro Slaný a Slánsko,“ doplnila ředitelka.

Novoroční Tříkrálová sbírka ve Slaném | Video: Jitka Krňanská

Mnohé charity pořádají v rámci Tříkrálové sbírky také doprovodné akce. Na Nový rok projelo městem koňské spřežení s kočárem se Třemi králi, vyrazili od spořitelny směrem k Masarykovu náměstí. Vše v doprovodu dětí v kostýmech s lucerničkami za zpěvu tříkrálové koledy za podpory slánského žesťového souboru.

Před adventním stánkem na náměstí proběhlo pasování dětí na tříkrálové koledníky a požehnání představitelem církve. Letos pozvání do Slaného přijal emeritní biskup Karel Herbst. Akce byla ukončena v 18 hodin novoročním ohňostrojem.

Touto akcí však Tříkrálová sbírka na Slánsku nekončí. Následně 6. ledna vyjdou do ulic koledovat skauti ze Střediska Modrý kruh Slaný. Sbírka vrcholí Tříkrálovým koncertem v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném, kde vystoupí z místní základní umělecké školy.

„Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří přijali naše pozvání v rámci jednotlivých akcí, všem dospělým i dětem za jejich účast a všem, kteří nás přijdou podpořit,“ dodala ředitelka.

Podpořit Farní charitu Slaný lze na čísle účtu: 274 01 274 01/0600 či tříkrálovém slánském účtu 66008822/0800, zde je nezbytné uvést variabilní symbol 777911934, aby byl příspěvek připsán slánské charitě.