Pět měsíců omezení v ulici, kdy lidé klopýtali kolem výkopů, archeologických průzkumů, kovových zábran a zejména zásobování obchodů bylo velmi složité, mají Slaňáci úspěšně za sebou a mohou si užívat nové chodníky i silnici na Londě.

Jak řekl místostarosta Slaného Milan Grohmann, vše je zhotovené podle projektu, na kterém se už nic neměnilo, jak se někteří Slaňáci mylně domnívají.

Akce byla dokončena v termínu a tím pádem má město nárok na desetimilionovou dotaci, která bude vyplacena příští rok. „V projektu jsme nic neměnili. Je rozdíl projekt a studie, kterou Slaňáci znají z let minulých. V původní studii byla navrhována například kašna na Londě.

Od toho jsme ale postupem let upustili i z ekonomických důvodů," vysvětluje Grohmann. Dodal, že na Londu přibudou kromě stávajících laviček a lamp tento týden i nové odpadkové koše. Prováděny jsou ještě i kamerové zkoušky kanalizace.

„Jelikož máme na Londu pětiletou záruku, vyskytne-li se jakýkoli problém nebo závada, budeme to řešit v rámci reklamace," uzavřel místostarosta.