Za myšlenkou založit školu stála touha rodičů po vzdělání svých těžce hendikepovaných dětí. Rodiče se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP), Výborem dobré vůle Olgy Havlové a především manželi Blankou a Jaroslavem Dvořákovými uskutečnili řadu intenzivních jednání jak s městy o pronájmu budovy, tak s mnoha odborníky.

„V devadesátých letech nebyla společnost k začleňování hendikepovaných příliš nakloněná. U měst a obcí jsme nenacházeli pochopení k naší myšlence školy pro postižené děti a stálo nás veliké úsilí najít budovu. Až osvícenost představitelů města Stochov pod vedením tehdejšího starosty pana Jiřího Slavíka, důvěra v nás a náklonnost k novým myšlenkám vedly k tomu, že nám Město Stochov pronajalo budovu za symbolickou cenu,“ vzpomíná Blanka Dvořáková. Tím byly položeny základy k dlouhodobé spolupráci Slunce a Stochova, která trvá dosud.

„Od samotného počátku jsme měli možnost opřít se o zkušenosti mnoha odborníků, za všechny jmenuji zejména paní docentku Marii Černou, profesora Zdeňka Matějčka, profesora Františka Kábele či lékařku Věru Urbánkovou,“ připomíná Blanka Dvořáková.

Z Královických slavností a dožínek 2021.
V prostorách královického jezdeckého centra se konaly dožínky a slavnosti

Myšlenka školy pro hendikepované děti se líbila i osobnostem veřejného života a našla podporu u Ladislava Smoljaka, Hany Heřmánkové, Josefa Fouska a také Olgy Havlové, manželky prezidenta Václava Havla. „Inspiraci jsme hledali společně i v zahraničí, a to především ve spřáteleném zařízení z Remeše ve Francii, které několikrát navštívili a oni nás,“ zmiňuje Dvořáková.

Právě z Remeše jim do začátků věnovali potřebné pomůcky. Jiné si vyráběli takzvaně na koleni.

Při slavnostním zahájení nechyběla Olga Havlová

Pásku nové školy přestřihla při slavnostním zahájení Olga Havlová, podpořit Slunce přijeli tehdejší ministři zdravotnictví Martin Bojar a školství Petr Vopěnka.

Škola tehdy začínala s 26 žáky a od počátku se snažila integrovat těžce postižené děti. Nad rámec školy se hledaly další možnosti péče a odlehčení rodičům. Za třicet let ušla škola obrovský kus cesty.

Deratizéři a Totální nasazení ve Slaném.
OBRAZEM: Slánský festival se rozloučil Deratizéry a Totálním nasazením

V roce 1992 zahájila provoz základní a navazující praktická škola v Unhošti. Další roky byly otevřeny mateřinky v Kyšicích a v Horním Bezděkově. Dnes do školních lavic zasedá na 70 žáků se zdravotním postižením, mnozí jsou těžce hendikepovaní. I těm škola poskytuje maximální péči a vzdělání.

Blanka Dvořáková stála v čele školy dlouhých 26 let. Se svým neuvěřitelným entuziasmem, zájmem, cílevědomostí a skvělými lidmi kolem sebe dokázala vybudovat profesionální a přesto rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a dostává se jim kvalitního vzdělání s individuálním a citlivým přístupem.

Také dnes, kdy školu již několik let vede Jakub Dvořák, syn Blanky, škola nepolevuje v inkluzi žáků s hendikepem do společnosti, poskytuje jim takové dovednosti a návyky, aby se v maximální možné míře vzhledem ke svému postižení byli schopni zapojit do běžného života.

Mnoho bývalých žáků školy našlo uplatnění v Centru služeb Slunce všem v Unhošti, které je také počinem lidí kolem Blanky Dvořákové a stalo se logickým vyústěním potřeb hendikepovaných lidí. Nabízí nejen sociální služby, chráněné bydlení, sociálně terapeutickou dílnu, ale také chráněné zaměstnání.

Z pádu letadla nedaleko obce Žilina 4. září 2021.
Nedaleko Žiliny spadlo malé letadlo, dva lidé zemřeli

Za všechny shrnuje svůj život se Sluncem Jan Šlégr: „Nejprve jsem navštěvoval školu při Jedličkově ústavu v Praze, kde jsem potkal Blanku Dvořákovou a tak jsem po otevření stochovské školy přestoupil tam. Vychodil jsem základní a praktickou školu a nyní jsem zaměstnaný na chráněném pracovním místě v Centru služeb Slunce všem, kde se starám o úklid a zahradu. Bydlím ve slunečním chráněném bytě ve Stochově a ve Slunci jsem našel svou druhou rodinu a spoustu kamarádů. Nebýt možností, které Slunce svým klientům poskytuje, nemohl bych žít tak samostatný život, který se svým postižením žiji.“

Slunce a zářijové akce
Slunce je soukromé zařízení a svou činnost částečně dofinancovává z výtěžků charitativních akcí, kterých se můžete zúčastnit i Vy a podpořit tak něco, co má smysl.

V první polovině září Slunce pořádá tři velké akce. Kromě oslavy 30. výročí založení – oslavu přímo ve škole Slunce ve Stochově, která se konala uplynulý pátek 3. září, Charitativní koncert pro Slunce v pražském Obecním domě konaný 7. září od 19 hodin a Den se Sluncem v Areálu Botanika v Horním Bezděkově, který proběhne v pátek 10. září.

Koupit si můžete také charitativní kalendář, či si zajít do kavárny Slunce na kávu a dort s láskou pečený ve cvičné pekárně, kterou Slunce provozuje.

Za 30 let se Slunce stalo zavedeným a vysoce profesionálním seskupením moderních a propojených služeb, provozů a organizací, které pomáhají zejména dětem a dospělákům se speciálními potřebami být plnohodnotnými členy komunity a žít spokojený život.