Čtyři měsíce poté co Smečno založilo vlastní městskou policii, začali tito strážníci sloužit i v okolních obcích. Od počátku února hlídkují v Ledcích a Svinařově. O služby smečenské policie však bezprostředně po jejím založení projevilo zájem ještě několik dalších míst.


„Smlouvu s obcemi už schválil i krajský úřad, takže od počátku února naše městská policie slouží i v Ledcích a Svinařově. Ty nás kontaktovaly samy a hlídkujeme tam především kvůli dodržování veřejného pořádku. Starostové dokonce vytipovali i inkriminované lokality a konkrétní problémy každé vsi na něž je potřeba se zaměřit,“ uvedla starostka Pavla Štrobachová.

Podle jejích slov mají smečenští strážníci s okolními obcemi uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou s tím, že v každé musejí odsloužit minimálně deset hodin měsíčně. „Samozřejmě to souvisí s momentální situací. Dohodli jsme se na úhradě tří set korun za hodinu včetně všeho,“ sdělila starostka Smečna.


„Zvažovali jsme, jestli je městská policie potřeba a zastupitelstvo se nakonec přiklonilo k názoru, že ano. Smečno jsme zvolili proto, že je od nás kousek, a tudíž není problém, kdyby k něčemu došlo, aby strážníci byli na místě včas,“ uvedl starosta Ledců Karel Pazderka.


„Jsme obec s dvěma ústavy a zároveň fungujeme tak trochu jako tranzit, když se šoféři vyhýbají placeným silnicím, proto v okolí často vznikají černé skládky. Vedle toho nás trápí i drobné krádeže a mládež, která ničí dopravní značky,“ řekl Pazderka a dodal, že podle jeho mínění by se tyto nepříjemnosti mohly omezit už jen tím, že nad obcí jednoduše bude dozor. Starosta také uvedl, že ve středu má se strážníky schůzku, kde jim přiblíží zdejší problémy.


„Když jsme před zhruba dvěma lety oslovili městské policie ve Slaném i Kladně, obě nás odmítly s tím, že mají samy starostí dost a navíc špatné personální obsazení, takže jsme uvítali, že Smečno se osamostatnilo,“ uvedl starosta Svinařova Vladimír Šára.


„Kolečské a stehelčeveské strážníky jsme odmítli, protože ti svou práci dělají především pro výdělečnou činnost z měření. My naopak potřebujeme hlavně dohled nad obecním pořádkem,“ sdělil starosta.


Podle jeho slov se Svinařov potýká s běžnými problémy jako jsou vandalismus, alkoholismus, odstavená vozidla blokující provoz a jiné. „Bohužel už to není jako dříve, kdy nám tu běhaly slepice po ulicích. Život zde se stále více podobá tomu ve městě, a tak s sebou přináší i stejné problémy. Bohužel se tu objevují už i lehké drogy,“ poznamenal Šára.


Kvůli požadavku na hlídkování od okolních obcí již dříve smečenská starostka sdělila, že město bude uvažovat o rozšíření čtyřčlenného kádru.
„Původně jsme mysleli na šest strážníků, ale musíme se ohlížet i na ekonomickou situaci, takže zůstaneme u počtu pět,“ řekla Štrobachová a s tím, že obecní policie má k dispozici jednu služebnu a jeden služební vůz. „V této podobně je zatím dostačující jak počet strážníků, tak i vybavení. Jedná se nám skutečně především o dodržování veřejného pořádku a nechceme suplovat státní policii,“ uvedla starostka.


I přes prvotní názor, že smečenští strážníci nebudou ozbrojeni, Pavla Štrobachová nyní sdělila, že město strážníkům zbraně zakoupí. „Nyní pořizujeme zabezpečení služebny, aby strážníci mohli být ozbrojeni,“ okomentovala starostka.


Kromě Svinařova a Ledců v současné době Městská policie Smečno jedná o spolupráci i s dalšími obcemi. „Zájem projevili starostové Libušína, Drnku, Hradečna i Přelíce,“ dodala Štrobachová.