„Doteď jsme se báli ozvat, ale moje propuštění už byla poslední kapka. Potřebnou kvalifikaci mám a navíc ještě v Brně studuji. Po předchozím řediteli jsem byla pověřena vedením do konce listopadu loňského roku s tím, že zařízení předám panu Sojkovi. Vzhledem k tomu, že jsem ho nebyla schopna nikdy zastihnout, organizaci jsem mu fyzicky nepředala a dodnes nevím, jak se předání vlastně uskutečnilo. V prosinci loňského roku jsem mu navíc odevzdala koncepci na rok 2008 a požádala, aby se mnou domov prošel. Učinil tak pouze jednou. Kdykoli jsem se chtěla vyjádřit nebo vznést námitku, nikdy mě neposlouchal,“ uvedla propuštěná vedoucí sestra domova pro seniory Jitka Hejhalová. Podle jejích slov jí nakonec bylo ředitelem řečeno, že svoji funkci nevykonávala dobře, přestože měla jedenáct měsíců volné ruce.

„Já jsem sice byla za neschopnost odvolána, ale ostatní lidé podali často výpovědi raději sami, protože ten psychoteror, který tam panuje, se zkrátka vydržet nedá,“ doplnila Jitka Hejhalová.

Ředitel je i tak opačného názoru a je přesvědčen o tom, že postupuje dobře.

„Beru to jako naprosto běžnou věc. Každý manažer se rád obklopí lidmi, na něž se může spolehnout. Odešli pouze ti, kteří byli naprosto nekvalifikovaní a nebyli vhodní pro tuto práci,“ doplnil Tomáš Sojka. Ten si navíc stanovil za cíl zařízení pro lidi se zdravotním postižením zrušit do sedmi let úplně a náhradou jim poskytnout běžné bydlení v bytech a rodinných domcích.

„Nad handicapovanými lidmi mám soudem stanovené opatrovnictví a vůbec se mi nelíbí, co se v zámku děje. Dokonce jsem se dozvěděla, že někteří klienti už bydlí v bytě ve Slaném, odkud zpět do Smečna denně dojíždějí do práce. O tom bych také mohla vědět, kdyby se jim něco stalo. Na stůl dostávám spoustu stížností, že se mentálně handicapovaní klienti pohybují volně po obci, na psychofarmaka pijí alkohol a potom se následně povalují po městě nebo vstupují do vozovky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla jednat i se zástupci kraje,“ uvedla starostka Smečna Pavla Štrobachová.
Přestože se stížnosti na adresu vedení smečenského zařízení jen množí, ředitel Sojka si za svojí pravdou stojí.

„Nevidím žádný problém. Ten je naopak v tom, že se do našich věcí vměšuje městský úřad a lidé, kteří s námi nemají nic společného,“ doplnil ředitel.
O tom, na čí straně je pravda, by mohla v nejbližší době mohla možná rozhodnout návštěva zřizovatele, která se do Smečna chystá příští týden.
„Kontrolu jsme zde již prováděli a neshledali zásadní nedostatky. Přesto na negativní ohlasy k práci vedení musíme reagovat,“ uvedl mluvčí Středočeského krajského úřadu v Praze Martin Kupka.