Ve funkci nového místostarosty Smečna je nyní Tomáš Burda, který byl zvolen ze tří kandidátů za odstoupivšího Josefa Zváru.

„Josef Zvára provedl po mnoha letech rezignaci na svoji funkci ze zdravotních i osobních důvodů,“ uvedla starostka Smečna Pavla Štrobachová.
Vzhledem k tomu, že se ale dlouhodobě proslýchá, že jedním z možných důvodů odchodu tohoto muže z funkce jsou finanční nesrovnalosti v hospodaření úřadu, Kladenský deník se vydal tyto informace prověřit. Podle starostky Smečna Pavly Štrobachové se sice nejedná o zpronevěřené milionové částky, předmětem šetření jsou údajně pouze statisíce, o které ale někdo svou nepozorností město připravil.

„Řízení ale zatím není uzavřené, takže se o tom nechci dále rozšiřovat. V každém případě celá je záležitost mimo moji osobu. Finančně kontrolní výbor dospěl k výsledkům, jež ukázaly, že jsou to nesrovnalosti z minulého volebního období. Je to interní záležitost, kterou ale neřeší ani policie. Žádný takový podnět jsme jí nedávali,“ řekla včera starostka.

Protože řadě obyvatel Smečna je nadále podezřelé, proč údajný nepořádek v hospodaření odhalily kontrolní orgány až dva roky po volbách, pokusili jsme se věc prověřit až do důsledku a oslovit proto někdejší vedení radnice, aby nám utajovanou záležitost objasnilo.

„Všechno vzniklo tehdy, když jsme se v lokalitě směrem ke Svinařovu pokoušeli prodat obecní pozemky. V té době bylo zapotřebí zjistit, jestli se na nich nenacházejí telekomunikační kabely, které by bránily výstavbě. Místostarosta Josef Zvára měl na starosti záležitosti kolem stavebnictví, tak se zabýval i tímto. Dostal tehdy za úkol zjistit u Telecomu, zda přes pozemky kabely skutečně nevedou. Od společnosti přivezl papír a utvrdil mě v tom, že je vše v pořádku, že tam kabely nevedou. Čas ale bohužel ukázal něco jiného a za fatální chybu musí někdo zaplatit,“ uvedla bývalá starostka Smečna Danuše Nosková.

Stavební firma, která pozemky zhruba za dva miliony od města následně odkoupila, přirozeně požadovala přeložení kabelů bránících ve výstavbě na náklady prodávajícího, včetně penalizace za zpoždění prací a případný ušlý zisk.

Odstoupivší místostarosta Zvára ale přesto trvá na svém, že on není původcem osudného omylu.

„Kabely se na pozemcích sice nacházely, ale ten v tu dobu nebyl rozparcelovaný a jeho zakreslení mi bylo podáno pouze dle výměry na snímku z katastrální mapy. Jel jsem s touto situací na Telecom, kde mi udělali čáru, kudy kabely vedou. Věděl jsem, že výstavba se musí o několik metrů posunout,“ uvedl na svoji obhajobu bývalý místostarosta Josef Zvára. Podle jeho slov byl tehdy ve všem velký zmatek, navíc se jednalo o pozemky, kde bylo potřeba dořešit vlastnická práva.

„Se vším se tehdy spěchalo, aby se prodej stihnul do voleb v roce 2006. Kdo udělal chybu, to nevím. Na smlouvách o prodeji parcel můj podpis nefiguruje. Nedávno se mě snažili zastrašovat a svést na mě vinu. Raději jsem odstoupil z funkce. Než bych hradil nějaké nějaké peníze, to se raději oběsím, protože to nemám z čeho zaplatit,“ doplnil Josef Zvára.

Za následné přeložky kabelů zaplatilo majiteli pozemků Smečno ze své pokladny již 170 tisíc korun. Společnost Imos, která se tak opozdila s výstavbou, žádala navíc dalších 380 tisíc korun jako náhradu za ušlý zisk.

„Nerada bych měla něčí život na svědomí. Navíc dvě věci jsou již vyřízené. Předcházelo tomu sice velmi tvrdé a velmi náročné jednání s firmou Imos. Nebylo to nic jednoduchého, ale společnost po nás nakonec těch 380 tisíc požadovat nebude,“ řekla starostka Štrobachová, která nerada přiznává i to, že městská pokladna se nakonec bude asi muset dokázat smířit i se ztrátou 170 tisíc korun.

„Jsou to věci, které mi spadly do klína z minulého volebního období. Tyto záležitosti se vlečou již řadu let. Nelíbí se mi přístup pana Zváry typu ono se to nějak udělá, ono to nějak dopadne. Jsem ráda, že se mi podařilo ten nepořádek nakonec urovnat alespoň tímto způsobem,“ uzavřela starostka Pavla Štrobachová.