Jedním z iniciátorů, kteří chtějí dílo vrátit na výsluní je nový starosta zlonického Sokola Jakub Kopecký, který společně s dalšími členy založil dobročinnou sbírku přes společnost Donio, jelikož je potřeba sochu nejprve opravit.

Jak starosta Kopecký připomíná, členové Sokola poté, co se v padesátých letech minulého století dozvěděli, že se Sokol uzavírá, i kvůli předchozím zkušenostem s fašistickým režimem tušili, co může přijít s komunismem, a měli snahu zachránit všechny tyto předměty a artefakty. "Okolo roku 1953, kdy byla sokolovna uzavřena, se členům jednoty podařilo symbol sokola zachránit. Jak dokázali těžké pískovcové dílo ze střechy dostat do bezpečí zahrady jednoho z nich, zůstane záhadou. Dlouhá léta se o ní hovořit nesmělo. Jak šel čas, už se na ni jen prášilo a zapomnělo, kde vlastně je," popsal Kopecký.

close Na záchranu pískovcového sokola ze Zlonic byla vypsána sbírka. Vrátit na střechu by se mohla ještě letos. info Zdroj: se souhlasem Jakuba Kopeckého zoom_in Na záchranu pískovcového sokola ze Zlonic byla vypsána sbírka. Vrátit na střechu by se mohla ještě letos.

„Našim členům se podařilo sochu nakonec přece jen objevit. Nalezena byla v rozpadlé kůlně potomků někdejších členů. Chlapi ji vyhrabali a odvezli na hřiště. Společně jsme se radili, co s ní a zda má vůbec šanci na záchranu. Návrácení sochy sokola na střechu sokolovny by pro nás totiž znamenal i symbolický návrat k původnímu poselství Sokola, které nám zanechali naši zakladatelé Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš,“ vysvětlil Jakub Kopecký.

Do sbírky lze přispět ZDE

Po řadě jednání s odborníky došli Sokolové k závěru, že celkové náklady na obnovu sochy i její instalaci vyjdou okolo 150 tisíc korun. Její obnovy by se rád zhostil zkušený restaurátor Jan Turský. Zloničtí se proto rozhodli požádat o podporu veřejnost a dobrovolníky, kterým se myšlenka také zamlouvá a pro záchranu pískovcového ptáka založit sbírku.

Jak doplnil Jakub Kopecký, velká radost a naděje svitla v iniciátorech sbírky i tím, že neznámý dárce věnoval hned po jejím startu počátkem května rovných 50 tisíc korun. „Musím říci, že to mě skutečně dojalo. Vážíme si nejen tohoto obrovského daru ale i každé další koruny, kterou chtějí lidé věnovat. Mimo to oslovujeme naše členy, další Zloničáky a zkrátka vlastence, kteří mají zájem se na záchraně díla podílet. Díky tomu, že se k dnešnímu dni podařilo posbírat přes Donio už bezmála 70 tisíc korun a necelý měsíc na vypršení sbírky zbývá, je šance, že by se mohl záměr uskutečnit ještě do konce letošního roku. Pokud budeme úspěšní a vše stihneme, rádi bychom návrat sochy uspořádali na podzim, kdy se 7. a 8. října slaví Den sokolstva,“ dodal Kopecký.

A smysl to určitě má. Zlonická tělocvičná jednota má aktuálně několik desítek stálých členů. Velký zájem je i mezi nečleny o jednorázové vstupy. „Zavedli jsme dva dětské oddíly. První se jmenuje Čiperkové a je pro děti od jednoho do tří let. Pro starší je aktivní skupinka pod názvem Sokolík. Je určena dětem od tří do osmi let. Menší děti se teprve seznamují s náčiním a základními cviky a starší mají pohybové cvičení na opičí dráze a nebo na kruzích. Aktivní jsou i ženy, které chodí na aerobik, strečink nebo kruhový trénink. Máme dokonce i dámské posilovací stroje. Mimo to se nám pdařilo obnovit oddíl florbalu,“ popsal aktivity starosta jednoty.

Tělocvičná jednota Sokol Zlonice existuje od roku 1898, kdy se členové ještě před vznikem nynější sokolovny scházeli ve škole a hotelu U Koruny. V roce 1922 byla za pouhých 9 měsíců postavena sokolovna tak, jak ji známe dodnes. V té době čítala členská základna několik stovek členů. Po celorepublikovém zákazu Sokola aktivita na dlouhou dobu skončila a činnost byla ve Zlonicích obnovena až dlouho po sametové revoluci. V 2023 byl zvolen nový výbor jednoty se starostou Jakubem Kopeckým, díky kterému začala sokolovna znovu ožívat a rozšiřovat se její aktivita i členská základna.

close Na záchranu pískovcového sokola ze Zlonic byla vypsána sbírka. Vrátit na střechu by se mohla ještě letos. info Zdroj: se souhlasem Jakuba Kopeckého zoom_in Na záchranu pískovcového sokola ze Zlonic byla vypsána sbírka. Vrátit na střechu by se mohla ještě letos.